Doradca podatkowy a prawo pomocy

Doradca podatkowy

Prawo pomocy regulują przepisy Działu V, rozdziału 3, oddziału 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Umożliwiają one, w sytuacji braku środków na prowadzenie sprawy przed sądem,...

06.06.2012

Cypr zniknie z mapy rajów podatkowych

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego polsko cypryjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Protokół ma przede wszystkim na celu usunięcie z tej umowy...

06.06.2012

Jak opodatkować roboty budowlane

Regulacjom w ustawie VAT dotyczącym robót budowlanych poświęcone będzie organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska szkolenie, które poprowadzi autor komentarza do ustawy o VAT - dr Adam...

05.06.2012

MF przygotowuje zmiany w akcyzie

W Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne zmierzające do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z obrotem olejami opałowymi.

05.06.2012

Skarga kasacyjna do NSA

W sytuacji, kiedy skarżący nie jest usatysfakcjonowany z rozstrzygnięcia dokonanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, przysługuje mu skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.06.2012

Pacjenci donoszą na lekarzy do skarbówki

Do urzędów skarbowych wpłynęło 166 donosów na lekarzy i prawników złożonych przez klientów gabinetów medycznych i kancelarii prawnych nie wywiązujących się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas...

01.06.2012

Jakie podatki zapłacą piłkarze

W związku ze zbliżającym się Euro 2012, Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje 5 czerwca w swojej siedzibie konferencję prasową na temat opodatkowania...

01.06.2012

Wchodzi w życie UPO z Arabią Saudyjską

Dzisiaj wchodzi w życie Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie...

01.06.2012

Nowe wzory formularzy w sprawach celnych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych, które dostosowują polskie przepisy do regulacji unijnych.

30.05.2012

Czy Polska dyskryminuje fundusze z państw trzecich?

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy brak zwolnienia od uzyskiwanych w Polsce dywidend dla funduszu z USA nie stanowi naruszenia zasady swobodnego przepływu kapitału - donosi...

30.05.2012