W świetle aktualnie obowiązującego prawa, organy skarbowe pozbawione są narzędzi niezbędnych do egzekwowana wykonywania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych. W celu wyeliminowania przypadków nieprzestrzegania przez podatników obowiązku składania sprawozdań finansowych konieczna jest zmiana tego stanu rzeczy i uzupełnienie tej normy prawnej o stosowną sankcję prawną.

Ministerstwo finansów opublikowało projekt nowelizacji, który przewiduje dodanie do ustawy Kodeks karny skarbowy przepisów wprowadzających odpowiedzialność karną skarbową za naruszenie obowiązku złożenia do urzędu skarbowego, w określonym ustawowo terminie, sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Niewywiązanie się z obowiązku złożenia tych dokumentów stanowić ma wykroczenie skarbowe, za które groziła będzie sankcja w postaci kary grzywny. Co do zasady, może ona stanowić od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. W 2013 r. takie wynagrodzenie wynosi 1,6 tys. zł, grzywna może się więc wahać od 160 zł do 32 tys. zł.

Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna