Odbyło się kolejne trzydniowe spotkanie IASB

W dniach 21-23 stycznia 2014 r. odbyło się w Londynie spotkanie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), na którym dyskutowano nad aktualnymi problemami międzynarodowej sprawozdawczości...

29.01.2014

Rząd przyjął projekt zmian w VAT od aut z kratką

Na posiedzeniu 28 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest kompleksowe uregulowanie zasad...

29.01.2014

PIT 2013: zobacz czy masz prawo do ulgi rehabilitacyjnej

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania...

28.01.2014

Sejm rozpocznie prace nad kolejnymi umowami podatkowymi

Do Sejmu wpłynęły projekty ustaw o ratyfikacji protokołu do konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Republiką Korei oraz dwóch umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z...

27.01.2014

Eksperci dyskutowali o nowym kodeksie podatkowym

Jak zapewnić skuteczność systemu podatkowego dla uczciwej konkurencji i ochronę praw przedsiębiorców zastanawiali się eksperci w trakcie debaty prezydenckiej poświęconej przyszłości ordynacji...

24.01.2014

Składki członkowskie na nowych zasadach

Doradca podatkowy

IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zmienił przepisy dotyczące składek opłacanych przez członków Izby. Doradcy wykonujących czynności zawodowe zapłacą tyle samo, co w ubiegłym roku 80 zł...

24.01.2014