Łupki bez podatku do 2020 roku

Deklaracja Ministra Finansów, o tym, że Polska do 2020 roku nie będzie pobierać podatku od wydobycia gazu łupkowego i ropy stanowi pozytywny sygnał, że postulaty inwestorów mogą zostać uwzględnione w projekcie nowego prawa - ocenia Konfederacja Lewiatan.

Dla firm z sektora wydobywczego ważne jest jednak poznanie szczegółowych propozycji zapisów ustawowych. Nie wiadomo bowiem, czy deklaracja ministra o wejściu w życie przepisów odnośnie opodatkowania odnosi się do wydobycia węglowodorów ze wszystkich rodzajów złóż, czy tylko do wydobycia gazu i ropy z formacji łupkowych.

Przedsiębiorstwa czekają również na uszczegółowienie innych propozycji Ministerstwa Finansów dotyczących:

- obniżenia stawek podatku od wydobycia węglowodorów ze złóż morskich,

- podwyższenia współczynnika wydatków kwalifikowanych względem przychodów kwalifikowanych w specjalnym podatku węglowodorowym, co miałoby doprowadzić do dłuższego okresu, w którym stosowana byłaby niższa 12,5 proc. stawka podatku,

- uproszczenia w zakresie ewidencji względem poprzedniej wersji projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.

Ważną i oczekiwaną propozycją jest złagodzenie wymogu prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej poprzez dopuszczenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowe propozycje resortu finansów będą skorelowane ze zmianami w prawie geologicznym i górniczym, które Ministerstwo Środowiska ma ogłosić 29 maja 2013 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 27 maja 2013 r.

Data publikacji: 27 maja 2013 r.