MF przygotował nowe wzory formularzy CIT

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia określającego wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będą...

04.12.2014

Dzięki fikcyjnym fakturom wyłudzili 12 mln zł VAT

Czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym jej szefa, zatrzymało rzeszowskie ABW. Grupa zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, na podstawie których wyłudziła podatek VAT w...

04.12.2014

RPP: stopy procentowe na niezmienionym poziomie

RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, jeśli napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej...

04.12.2014

Fałszowanie ksiąg rachunkowych i faktur w przetargu MEN

Gdańska prokuratura apelacyjna oskarżyła kilkanaście firm komputerowych o to, że fikcyjnie handlowały między sobą licencjami na oprogramowanie dla szkół zamówione przez MEN. Łańcuszek transakcji miał...

03.12.2014

MF przygotował wzór formularza PIT-16ZG

Minister finansów przygotował wzór podatkowy, który umożliwi podatnikom prawidłowe zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty...

03.12.2014

W 2015 r. obowiązywać będą nowe formularze PIT

Minister finansów określił nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory zmodyfikowano w związku z...

02.12.2014