Nadanie NIP lub ewentualne wydanie decyzji o odmowie nadania NIP może zostać poprzedzone przeprowadzeniem przez organ podatkowy postępowania wyjaśniającego. W trakcie prowadzonego postępowania organ podatkowy powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym powinien ocenić, czy adres siedziby wskazany przez podmiot istnieje i czy jest on zgodny z odpowiednim rejestrem.

Dodatkowo organ podatkowy może weryfikować, czy w przypadku wskazania przez podmiot wyłącznie adresu siedziby i braku innego adresu miejsca prowadzenia działalności w miejscu siedziby przebywa organ zarządzający lub czy są podejmowane istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządu, lub czy są wykonywane centralne zadania administracyjne.

Zobacz: Odmowa nadania NIP może być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym >>

W latach 2011-2013 organy podatkowe pierwszej instancji wydały łącznie 371 decyzji o odmowie nadania NIP w związku ze wskazanym przez podmiot adresem siedziby lub miejsca prowadzenia działalności w tzw. wirtualnym biurze.

Jak podkreśli minister w odpowiedzi na interpelację nr 24698, dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż w tzw. wirtualnych biurach niejednokrotnie rejestrowane są podmioty, których faktycznym celem jest wykorzystanie wirtualnego adresu do oszustw podatkowych (łańcuchy i karuzele podatkowe, znikający podatnicy) prowadzących do wyłudzania zwrotów bądź niezgłaszania do opodatkowania przedmiotu i podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć.

Zobacz też: Fiskus skutecznie kontroluje wirtualne biura >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego