Zmiana Wytycznych związana jest m.in. z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. poz. 604), zgodnie z którym organem właściwym do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych jest organ właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Zobacz: Składanie wniosków o stosowanie uproszczonej procedury celnej będzie łatwiejsze >>

Nowa wersja Wytycznych wprowadza również możliwość wnioskowania przez przedsiębiorców o dodatkowe ułatwienie, jakim jest odprawa scentralizowana wewnątrz kraju.