Akademia Doradcy Podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają
12 czerwca 2014 r. w Warszawie,
w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
o godz. 11.30
odbędzie się seminarium:
Kontrola skarbowa i podatkowa
 

Program:

11.30 – 11.45 Rejestracja uczestników

11.45 – 12.00 Wprowadzenie

Przedstawiciel Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Prezentacja prelegenta oraz tematu seminarium

Iwona Kaczorowska – Redaktor Naczelna Przeglądu Podatkowego

12.00 – 13.15 Wykład nr 1

Prowadzący:

prof. dr hab. Adam Mariański - pracownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat, partner w Kancelarii Mariański Group Eksperci podatkowi

Mateusz Latkowski – doradca podatkowy w Kancelarii Mariański Group Eksperci podatkowi

Aneta Nowak-Piechota– starszy konsultant w Kancelarii Mariański Group Eksperci podatkowi


13.15 – 13.30 Prezentacja publikacji Biblioteka Podatkowa – Grzegorz Jarecki, wydawca Wolters Kluwer

13.30 – 13.45 Przerwa


13.45 – 15.00 Wykład nr 2

Prowadzący:


prof. dr hab. Adam Mariański - pracownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat, partner w Kancelarii Mariański Group Eksperci podatkowi

Mateusz Latkowski – doradca podatkowy w Kancelarii Mariański Group Eksperci podatkowi

Aneta Nowak-Piechota– starszy konsultant w Kancelarii Mariański Group Eksperci podatkowi


15.00 - 15.15 Przerwa

15.15 – 16.00 Dyskusja na tematy poruszone w wykładach

16.00 Zakończenie seminarium

Prosimy o potwierdzenie przybycia:
- doradcy podatkowi: konferencja@kidp.pl
- prenumeratorzy Przeglądu Podatkowego: ikaczorowska@wolterskluwer.pl
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń