Fiskus będzie gorliwie szukać uchybień u podatników

Co najmniej 80 proc. kontroli prowadzonych w 2015 r. przez urzędy skarbowe ma się kończyć domiarem. To konkluzja narady dyrektorów izb skarbowych i przedstawicieli resortu finansów dot. zwiększenia...

11.12.2014

KE będzie walczyć o uczciwą politykę podatkową

Po kolejnych doniesieniach europejskich gazet na temat kontrowersyjnych praktyk podatkowych stosowanych przez Luksemburg Komisja Europejska zapewniła w środę, że walka o uczciwą politykę podatkową i...

11.12.2014