W Polsce wzrasta liczba oszustw podatkowych z udziałem podmiotów zarejestrowanych w urzędzie skarbowym i składających deklaracje w podatku VAT, ale w rzeczywistości nie wpłacających podatku VAT należnego budżetowi państwa, tzw. „znikających podatników“. Z uwagi na ich skomplikowany mechanizm działania, oszustwa te są trudne do wyeliminowania w wyniku działań kontrolnych Nie ma także możliwości skutecznej egzekucji ustalonych w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych zaległości podatkowych ze względu na brak składników majątkowych u podmiotów biorących udział w oszustwie VAT.

Nowym rozwiązaniem, które podnieść ma skuteczności przeciwdziałania oszustwom VAT ma być „List ostrzegawczy“ („Warning letter“) opisujący najbardziej charakterystyczne znamiona oszustwa, w którym znalazłoby się pouczenie o konieczności dołożenia należytej staranności, jak również podjęcia przez podatników wszelkich możliwych środków ostrożności, przy doborze dostawcy, w celu uniknięcia posądzenia o zamierzone uczestniczenie w przestępstwie VAT. Treść listu powinna wskazywać, że nieprzestrzeganie ww. zaleceń może spowodować odpowiedzialność w postaci utraty praw do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towaru od nieuczciwego podatnika.

Listy ostrzegawcze byłyby opracowywane w formie „komunikatów ostrzegawczych” dotyczących wskazanych branż narażonych na oszustwa. Komunikaty przygotowywane przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, w oparciu o wyniki postępowań kontrolnych i działań analitycznych prowadzonych przez służby skarbowe, jak również w oparciu o sygnały o nadużyciach VAT przekazywane przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców z określonej branży, byłyby następnie publikowane na stronach internetowych obu resortów.

Zobacz także: Resort finansów planuje loterię paragonową >>