Projekt z 15 kwietnia 2014 r. stanowi implementację art. 5 dyrektywy 2008/8/WE i dotyczy określenia nowych zasad określania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów).

W projekcie przewidziano stworzenie systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy - usługodawcy będą rozliczać podatek VAT tj. system mini one stop shop - MOSS, czyli małego systemu kompleksowej obsługi. Podatnik zarejestrowany w małym punkcie kompleksowej obsługi w jednym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji) będzie mógł złożyć drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT z wyszczególnieniem usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami w innych państwach członkowskich (państwo członkowskie konsumpcji). Następnie państwo identyfikacji przekaże deklarację wraz z kwotą podatku VAT do państwa członkowskiego konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej. System MOSS będzie systemem fakultatywnym dla podatników.

Projekt wprowadza nowy rozdział 6a w dziale XII ustawy o VAT - Procedury szczególne dla podmiotów mających siedzibę działalności na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadających takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a (procedura unijna). Rozszerzono również procedurę szczególną dotyczącą podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu z rozdziału 7 działu XII ustawy o VAT (procedura nieunijna).

Zobacz także:

KE: zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych od 2015 roku >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego