Wytyczne dotyczą nowych przepisów VAT ws. usług telekomunikacyjnych oraz e-usług, które wejdą w życie w 2015 roku.

One Stop Shop pozwoli firmom telekomunikacyjnym, nadawczym i świadczącym e-usługi spełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z VAT we wszystkich państwach członkowskich z ich kraju rejestracji. Jest to zgodne ze stanowiskiem Komisji w celu zmniejszenia przeszkód podatkowych oraz obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw transgranicznych w ramach jednolitego rynku.

Wytyczne koncentrują się na informacjach, które są wymagane do rejestracji i rozliczania podatku VAT, formatów, w których będzie składany wniosek, terminów składania i wszystkich praktycznych szczegółów dotyczących płatności. Dzięki tej informacji, firmy będą w stanie odpowiednio przygotować swoje procesy i skonfigurować swoje narzędzia informatyczne do zbierania informacji, które będą musieli złożyć od lutego 2015 roku.