Na koniec lutego zadłużenie w euro wyniosło 25,4 proc. wobec 22,5 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

Zadłużenie w USD wyniosło na koniec lutego 6,3 proc. wobec 5,5 proc. w poprzednim miesiącu.

Na koniec lutego zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,3 proc. wobec 3,8 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2014 r. spadło o 15,1 proc. mdm, czyli o 130 mld 557,4 mln zł, do 733 mld 453,79 mln zł - podał resort finansów w komunikacie

Od początku roku zadłużenie spadło o 12,5 proc., czyli o 104 mld 571,2 mln zł.

"Spadek zadłużenia w lutym oraz od końca 2013 r. był głównie spowodowany umorzeniem skarbowych papierów wartościowych w efekcie przeprowadzenia reformy w systemie emerytalnym" - napisał MF w komunikacie.

W dniu 3 lutego do ZUS zostało przekazane 51,5 proc. aktywów netto OFE, w tym SPW oraz obligacje gwarantowane przez SP. MF pisze, że SPW zostały nabyte przez SP od ZUS, a następnie umorzone, co skutkowało jednorazowym obniżeniem długu SP o 130 mld 187,6 mln zł, tj. ok. 7,6 proc. PKB.

MF podało, że po wyłączeniu efektu umorzenia w lutym zadłużenie SP na koniec lutego 2014 spadło o 369,8 mln zł mdm i wzrosło o 25 mld 616,3 mln zł w porównaniu z końcem 2013 roku.

"Bez efektu umorzenia SPW przyrost zadłużenia SP od początku 2014 r. wynikał głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto (18,0 mld zł, tj. 32,6 proc. całorocznych potrzeb netto), zbudowania rezerwy płynnych środków (5,5 mld zł), osłabienia złotego (wzrost długu z tego tytułu o 1,5 mld zł)" - napisano w komunikacie.

Zadłużenie krajowe na koniec lutego wyniosło 468 mld 709,8 mln zł, czyli spadło o 20,5 proc., tj. o 120 mld 554,8 mln zł wobec stycznia, a wobec końca 2013 roku spadło o 19,8 proc., czyli o 115 mld 562,8 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 264 mld 743,9 mln zł, czyli spadło o 3,6 proc., tj. o 10 mld 2,5 mln zł wobec stycznia, a wobec końca 2013 roku wzrosło o 4,3 proc., czyli o 10 mld 991,6 mln zł.

Na koniec lutego 70,5 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro, wobec 70,8 proc. na koniec stycznia. "Wartość nominalna zadłużenia w EUR na koniec lutego 2014 r. wyniosła blisko 44,9 mld EUR" - napisano. (PAP)

map/ nik/ asa/ pad/