W wyroku z 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że całkowity brak przedawnienia należności zabezpieczonych hipoteką przymusową podczas kontroli podatkowej powoduje wydrążenie z treści instytucji przedawnienia jej pozorność i stanowi przekroczenie zakresu swobody regulacyjnej, przysługującego ustawodawcy w zakresie prawa podatkowego.

Zobacz: TK: podatki muszą się przedawniać >>

Po zmianach, których projekt przygotował Senat, przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym będzie następowało na takich samych zasadach jak w przypadku pozostałych zobowiązań podatkowych. Przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia (który będzie mógł być również na zasadach ogólnych zawieszany lub przerywany), organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także z przedmiotu hipoteki czy zastawu skarbowego.

Zobacz: Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej >>