Prezydent zapowiada zmiany w uldze na dzieci

Wczoraj odbyło się spotkanie Prezydenta z przedstawicielami klubów parlamentarnych na temat programu polityki prorodzinnej. Wśród propozycji zmian znalazło się ustanowienie kwoty wolnej od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie.

Program "Dobry klimat dla rodziny" to 44 rekomendacje, a wśród nich wzmocnienie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci.

Proponowane zmiany to:

- ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka,

- wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin, ustanawiającej powszechne zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych,

- wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu ustaw czy zmienianiu już istniejących przepisów trzeba policzyć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin wychowujących dzieci.

Prezydent zapowiedział konsultację programu z rządem.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.prezydent.gov.pl, stan z dnia 28 maja 2013 r.

Data publikacji: 28 maja 2013 r.