MF proponuje wprowadzenie jednolitej formy elektronicznej ksiąg podatkowych

W projekcie założeń do nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa zaproponowano wprowadzenie ujednoliconej edytowalnej formy elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy oraz ich kontrahenci będą zobowiązani przekazywać dane na żądanie organu podatkowego.

Obecnie analiza ksiąg podatkowych przy użyciu technik elektronicznych jest stosowana wyłącznie w kontroli podatkowej. Dotyczy to sytuacji, w których kontrolowany przekazuje dane zapisane w formatach elektronicznych nienadających się do analizy np. PDF.

Wprowadzenie jednolitej i edytowalnej formy elektronicznej ksiąg znacznie uprościłoby przebieg kontroli podatkowej.

Przekazanie przez podatnika dowodów księgowych w edytowalnej formie elektronicznej pozwoli na wstępną weryfikację zgodności tych danych z zapisami w księgach.

Zmiana w powyższym zakresie zmierza do wprowadzenia koncepcji Jednolitego Pliku Kontrolnego opracowanej przez OECD i wdrożonej już w wielu krajach Unii Europejskiej.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 maja 2013 r.

Data publikacji: 21 maja 2013 r.