TK wydał postanowienie w sprawie luki prawnej w ustawie o PIT

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne w sprawie luki prawnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędziowie Trybunału zwrócili się do Sejmu i Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii uzupełnienia art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) o inne - obok wymienionych w tym przepisie ustaw oraz przepisów wykonawczych - normatywne źródła prawa pracy, na podstawie których możliwe jest zasądzenie odszkodowania.

Zdaniem Trybunału jest to luka prawna, którą należy uregulować. Podkreślono, że układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia pracownicze tak samo jak ustawa czy przepisy wykonawcze stanowią normatywne źródła pracy, określając zarówno obowiązki, jak i uprawnienia pracodawców i pracobiorców.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.