Komentarz prezentuje katalog orzeczeń sądowych zawierających najistotniejsze tezy dotyczące...
01.04.2010
Trzy gdańskie korporacje takswkowe ustaliły wsplnie stawki za przejazd uznała prezes Urząd Ochrony...
Aneta Mościcka
31.03.2010
Komentarz poświęcony jest gwarancjom procesowym wynikającym z zasady czynnego udziału strony w...
Dariusz Strzelec
30.03.2010
Otrzymanie przez osobę fizyczną nieodpłatnego świadczenia w większości przypadkw wiąże się z...
Radosław Kowalski
29.03.2010
Coraz większa ilość pracodawcw obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umw o pracę stosuje inne sposoby...
Małgorzata Niedźwiedzka
25.03.2010
Kryzys gospodarczy i finansowy z 2009 roku uznaje się za największe spowolnienie gospodarcze od...
Aneta Mościcka
24.03.2010
Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy w latach 2007-2008 opodatkowanie podatkiem od...
Aneta Mościcka
24.03.2010
Kredyt jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form pozyskiwania kapitału w prowadzonej...
Grzegorz Mazur
23.03.2010
Samo powstanie obowiązku podatkowego nie obliguje jeszcze podatnika do zapłaty podatku. Obowiązkiem...
22.03.2010
Wprowadzenie Rekomendacji T może spowodować, że blisko 3 mln osb o najniższych dochodach nie będą...
Aneta Mościcka
22.03.2010
Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych diet i innych należności stanowiących...
Aneta Mościcka
22.03.2010
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej. Skarga dotyczyła decyzji Prezesa...
Aneta Mościcka
19.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski