Zdaniem Janusza Cichonia, byłego wiceministra finansów, istnieje duże ryzyko wycieku danych...
Krzysztof Koślicki
11.07.2018
Ordynacja
Podatnicy CIT mają obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. U...
Krzysztof Koślicki
10.07.2018
CIT Rachunkowość
Wprowadzenie od 1 lipca br. mechanizmu podzielonej płatności tzw. split paymentu powoduje wiele...
Krzysztof Koślicki
10.07.2018
VAT
Jeśli podatnik udzieli pożyczki, którą otrzyma spółka, w której wspólnikiem jest małżonka, to nie...
Anna Olbrych
10.07.2018
PIT
Nowo przyjęta ustawa ma na celu zmianę sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Podatek ma być...
Ewelina Olszewska
10.07.2018
Podatki i opłaty lokalne
Podatnicy CIT mają obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. U...
Krzysztof Koślicki
10.07.2018
Rachunkowość
Do tej pory organy podatkowe stosowały tzw. miękkie sposoby na przypominanie podatnikom o obowiązku...
Krzysztof Koślicki
09.07.2018
VAT
Przesunięcie nieruchomości z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego ma charakter...
Marek Sondej
09.07.2018
PIT
Z ordynacji podatkowej wynika, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach...
Aleksandra Partyk
09.07.2018
Ordynacja
Urządzeniem przemysłowym można nazwać jedynie taką maszynę, która jest wykorzystywana w przemyśle....
Anna Olbrych
06.07.2018
CIT
Termin na złożenie CIT-TP i PIT-TP mija z końcem września. Ministerstwo Finansów zmieniło wzory...
Krzysztof Koślicki
06.07.2018
CIT PIT
Będzie ona badać i oceniać prawidłowości działań poprzedniego rządu w związku z zapewnieniem...
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2018
VAT
19 lipca br. wejdą w życie wyczekiwane przepisy umożliwiające m.in. korzystniejsze podatkowo...
Adam Ossowski
06.07.2018
PIT
Dwa rozporządzenia wprowadzają nowe wzory deklaracji służących do rozliczenia podatku od towarów i...
Krzysztof Koślicki
06.07.2018
VAT
Od trzydniowej blokady konta nie będzie można się jednak odwołać. Sposób obliczania terminów w...
Krzysztof Koślicki
06.07.2018
Ordynacja
Znamy się tylko z widzenia i jedno o drugim nic nie wie – śpiewali przed laty Trubadurzy. Tekst...
Krzysztof Koślicki
05.07.2018
PIT
W obowiązującej ordynacji podatkowej rutynowe sprawy dotyczące 100 zł muszą być prowadzone na...
Etel Leonard
05.07.2018
Ordynacja
W czwartek wieczorem Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium. Przyjął...
Krzysztof Koślicki
05.07.2018
Finanse publiczne
Sejm w czwartek wieczorem zaczął prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym,...
Krzysztof Koślicki
05.07.2018
Podatki i opłaty lokalne
Od trzydniowej blokady konta nie będzie można się jednak odwołać. Sposób obliczania terminów w...
Krzysztof Koślicki
05.07.2018
Ordynacja
Przepisy o split paymencie obowiązują od 1 lipca. Problemy z ich stosowaniem już zaczynają się...
Krzysztof Koślicki
05.07.2018
VAT
Nowe zasady rozliczania kosztów powodują wiele trudności z ujmowaniem usług niematerialnych....
Iwona Kaczorowska
05.07.2018
CIT
Maleją wydatki budżetu państwa na naukę. Rosną na rodzinę, górnictwo i kopalnictwo.
Krzysztof Koślicki
05.07.2018
Finanse publiczne
Od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim nie będzie pobierany PIT. Minister finansów chce wydać...
Krzysztof Koślicki
04.07.2018
PIT
Trudno mówić, aby zakup trzech mieszkań był realizacją celu mieszkaniowego. Taka inwestycja nie...
Anna Olbrych
04.07.2018
PIT
Jeśli rada gminy uchwaliła, że dokumentem potwierdzającym stan zatrudniania w przedsiębiorstwie...
Robert Horbaczewski
04.07.2018
Podatki i opłaty lokalne
JPK może stanowić zestawienie sporządzone na podstawie ewidencji VAT. Należy jednak upewnić się, że...
Krzysztof Klimek
04.07.2018
VAT
Skoro kara za pozostawienie samochodu w godzinach poza obowiązywaniem doby parkingowej jest zwykłą...
Krzysztof Sobczak
03.07.2018
VAT
Ogłoszony projekt zmian w ordynacji podatkowej przewiduje składanie grupowych wniosków o...
Krzysztof Koślicki
03.07.2018
Ordynacja
Od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim nie będzie pobierany PIT. Minister finansów chce wydać...
Krzysztof Koślicki
03.07.2018
Podatki i opłaty lokalne