Inna zmiana przyjęta przez Senat blokuje możliwość przesuwania środków w ramach budżetów kancelarii prezydenta oraz kancelarii premiera, a także w ramach budżetu MON. Poza tym Senat poparł poprawkę, która w roku 2022 likwiduje obowiązek ustalania wydatków na budowę, remonty czy utrzymanie dróg w kwocie nie niższej niż 18 proc. planowanych na danych rok wpływów z akcyzy od paliw.

W ustawie okołobudżetowej zostały zawarte przepisy, pozwalające na przekazanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu papierów wartościowych na utworzeniu kierunków medycznych. Senat zaakceptował wykreślenie tej listy, co oznacza, że środki na kierunki lekarskie będą mogły otrzymać wszystkie uczelnie, wskazane przez ministra edukacji.

Inne poprawki, wprowadzone do ustawy przez Senat, mają charakter legislacyjny lub redakcyjny.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 jest bezpośrednio związana z realizacją przyszłorocznej ustawy okołobudżetowej. Ustala ona m.in. odpisy na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, a więc odmraża podstawy do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z 2021 o jeden rok. Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. W ustawie proponuje się też ustalenie w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Ustawa teraz wróci do Sejmu. (kk/PAP)

Zobacz również: Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok >>