20-30 procent – o tyle mniej więcej zdrożeją od przyszłego roku usługi księgowe. O tyle więcej też przyjdzie zapłacić firmom za korzystanie z usług biur rachunkowych. Zmiany cen podyktowane są całą listą dodatkowych obowiązków, które wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, będą musiały wykonywać biura na rzecz swoich klientów.

- Nowe przepisy spowodują dużo większe obłożenie pracą biur rachunkowych – potwierdza w rozmowie z Prawo.pl Beata Boruszkowska, właścicielka biura rachunkowego BEATA, ekspertka TAX Alert, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Z jej obserwacji wynika, że pracownicy biur już zgłaszają się do swoich szefów o podwyżki. Tłumaczą to przede wszystkim dużo większym zakresem obowiązków, z którymi trzeba będzie sobie poradzić w stosunkowo krótkim czasie, jaki upływa między przekazaniem dokumentów przez klienta do zaksięgowania a ustawowymi terminami na rozliczenie podatków. Sytuację utrudnia dodatkowo fakt, że starsi pracownicy biur odchodzą z pracy – zwłaszcza ci w okresie emerytalnym – bo nie chcą już zajmować rewolucją wynikającą z Polskiego Ładu. Wszystko to przełoży się na wyższe ceny usług księgowych, które – jak mówi nasza rozmówczyni – muszą zostać urealnione i adekwatne do zakresu obowiązków.

Zobacz również: Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX >>

 

Mniej czasu na przekazanie dokumentów

Z uwagi na dodatkowe obowiązki biura zawierają aneksy do umów i zobowiązują klientów do wcześniejszego przekazywania dokumentów. W większości przypadków graniczną datą będzie piąty dzień każdego miesiąca, a nie jak jest obecnie dziesiąty. Jednym z takich dodatkowych obowiązków będzie chociażby konieczność analizowania formy opodatkowania klientów przez działy kadr w biurach rachunkowych po to, by prawidłowo obliczyć wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne. Sytuację utrudnia już sam termin wejścia w życie nowych przepisów i poziom ich skomplikowania.

Czytaj w LEX: Smolarek Tomasz, Jak przejść z papierowego do nowoczesnego biura rachunkowego - nowe technologie w biurze rachunkowym  >

Jak mówi Prawo.pl Sylwia Loręcka, główny księgowy w firmie Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o., księgowi muszą przeczytać i przeanalizować kilkaset stron przepisów, które już budzą wiele obaw. Nasza rozmówczyni dla przykładu podaje art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wzbogacił się o zapis, wprowadzający zawiły wzór do obliczania ulgi dla tzw. klasy średniej. Wynika z niego, że kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, będziemy obliczać według wzorów:

  1.      (A x 6,68 proc. – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  2.      (A x (-7,35 proc.) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne (…).  Przy czym kwota ulgi jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

 

Branżę księgowych czeka trudny okres

Zdaniem Sylwii Loręckiej, wprowadzenie takich konstrukcji wiąże się nie tylko z koniecznością dogłębnej analizy przepisów, ale także z dostosowaniem i testowaniem systemów finansowo-księgowych w zakresie nowych rozwiązań.

Czytaj w LEX: Skrócone terminy zwrotu VAT wpłyną na zmiany w JPK >

Rok 2022 branża księgowych rozpocznie więc w nowej rzeczywistości. Będzie zamykać stary rok na starych zasadach i jednocześnie będzie już musiała księgować nowy rok i pracować na nowych zasadach. Na początku przyszłego roku trzeba też będzie zacząć testować system do wystawiania faktur elektronicznych, który przygotowuje Ministerstwo Finansów. A rok 2023 to kolejne zmiany i kolejne nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejnych plików JPK tym razem ksiąg podatkowych i rozliczeń podatku dochodowego. Do tego też trzeba będzie zacząć przygotowania znacznie wcześniej.

 

- Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to kolejne ogromne wyzwanie przed przedsiębiorcami, księgowymi i służbami informatycznymi – ocenia Sylwia Loręcka. Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. W 2023 r. przedsiębiorcy mają już obowiązkowo korzystać z e-Faktury. W związku z planowanym uruchomieniem Krajowego Systemu e-Faktur, Ministerstwo zaprezentowało na swojej stronie roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury, aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych. Udostępniło również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które obrazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach. W zamierzeniach e-Faktura ma być znacznym ułatwienie dla firm, ale również bardziej zaawansowanym technologicznie sposobem zwalczania wyłudzeń VAT.

Zobacz również: Zgłoś przepisy do poprawki, wygraj dostęp do LEX >>

Z kolei, 1 stycznia 2023 r., na podstawie przepisów Polskiego Ładu, pojawi się z kolei obowiązek prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i obowiązek przekazywania przez podatników nowych plików JPK. Branżę księgowych i rynek usług rachunkowych czekają więc trudne nie tylko miesiące, ale całe lata.

Czytaj w LEX: Zmiany w VAT na 2022 rok >