Branża Biur Rachunkowych reprezentowana przez: powstającą organizację Krajowej Izby Biur Rachunkowych, Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych, Fundację Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych i Komisję Biur Rachunkowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce postuluje o wprowadzenie przepisów pozwalających na prawidłowe zaksięgowanie i rozliczenie decyzji dotyczącej umorzonej subwencji PFR uzyskanej w czerwcu 2021 przez przedsiębiorców.

Czytaj w LEX: Umorzona subwencja z PFR bez podatku >

 

Umorzenie subwencji to przychód, który podlega opodatkowaniu

W znacznej mierze klientów biur rachunkowych przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc w zakresie środków finansowych z Polskiego Funduszu Rozwoju, od maja 2021 mają obowiązek rozliczyć się z powyższej subwencji. Od 1 czerwca 2021 przedsiębiorcy otrzymują decyzje o wysokości umorzonej subwencji. Dokumenty te trafiają do biur rachunkowych w celu dokonania prawidłowych księgowań i ustalenia wysokości podatku dochodowego za czerwiec 2021. W obecnym stanie prawnym decyzja o umorzeniu subwencji stanowi podstawę do rozpoznania przychodu podatkowego i naliczenia podatku dochodowego.

Zobacz również: Nie będzie podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej >>

 

Nie będzie podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej?

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło w zeszły piątek projekt przepisów, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. Z dokumentu wynika, że zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010). Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.Według Mateusza Morawieckiego, ma to być kolejny zastrzyk 10 miliardów złotych z budżetu państwa dla przedsiębiorców.

Sprawdź w LEX: Jak należy ująć w księgach rachunkowych rozliczenie subwencji w ramach tarczy finansowej PFR 1.0? >

Problem jednak w tym, że termin rozliczenia podatku dochodowego za czerwiec mija 20 lipca, a przepisów jeszcze nie ma.

 

Projekt rozporządzenia nie jest źródłem prawa

- Taka sytuacja stawia całą branżę biur rachunkowych w bardzo niekomfortowej sytuacji. Obecnie trwają rozliczenia podatkowe za czerwiec 2021, a termin zapłaty podatku dochodowego upłynie 20 lipca 2021. Biura rachunkowe z reguły obsługują dziesiątki lub nawet setki podmiotów gospodarczych. Wiele z tych podmiotów otrzymało subwencję z PFR, która częściowo lub w całości została umorzona w czerwcu. Klienci biura rachunkowego już oczekują informacji o wysokości podatku dochodowego za czerwiec. Natomiast biura rachunkowe wyczekują i zwlekają z podaniem informacji o podatkach, mając świadomość, że stan prawny może w każdej chwili ulec zmianie. Nie jest możliwe, by biuro rachunkowe obliczyło każdemu klientowi zaliczkę na podatek dochodowy w ostatnim dniu terminu – zaznacza Beata Boruszkowska, księgowa, właścicielka biura rachunkowego Beata.

Sprawdź w LEX: W jakiej dacie należy wykazać przychód z tytułu umorzenia pożyczki z PFR? >

Nasza rozmówczyni dodaje, że rozdźwięk między tym, co przedsiębiorca – klient biura czyta na Twitterze i w prasie, a tym, co słyszy od księgowego na temat aktualnego stanu prawnego powoduje konsternację i podważa zaufanie przedsiębiorców do biur rachunkowych, tworząc wrażenie niekompetencji i bałaganu po stronie biura, gdy tymczasem źródłem problemu jest brak odpowiednich działań prawnych po stronie Ministerstwa Finansów. - Dlatego apelujemy o jak najszybsze wprowadzenie w życie przepisów prawnych odnośnie zwolnienia z podatku lub zaniechania poboru podatku od umorzonej części subwencji PFR. Apelujemy także, o to, żeby tak kluczowe zmiany były wprowadzane ze stosownym wyprzedzeniem czasowym, pozwalającym biurom rachunkowym oraz przedsiębiorcom na prawidłowe wywiązywanie się z powierzonych zadań i zobowiązań podatkowych. Niestety, jako biura rachunkowe, nie jesteśmy w stanie dokonywać rozliczeń podatkowych w oparciu o szum medialny – mówi Beata Boruszkowska.