Przełom roku to dla księgowych i biur rachunkowych zawsze bardzo pracowity okres, ale przełomy lat 2021/2022 i 2022/2023 będą wyjątkowe. Polski Ład jest tu oczywiście głównym źródłem dodatkowych obowiązków, jednak nie jedynym.

Przepisy podatkowej części Polskiego Ładu wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Czekają już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

 

Polski Ład dużym wyzwaniem dla księgowych i doradców podatkowych

Jak mówi w rozmowie z Prawo.pl Sylwia Loręcka, główny księgowy w firmie Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o., księgowi muszą przeczytać i przeanalizować kilkaset stron przepisów, które już budzą wiele obaw. Nasza rozmówczyni dla przykładu podaje art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wzbogacił się o zapis, wprowadzający zawiły wzór do obliczania ulgi dla tzw. klasy średniej. Wynika z niego, że kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, będziemy obliczać według wzorów:

  1. 1)       (A x 6,68 proc. – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
  2. 2)       (A x (-7,35 proc.) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne (…).  Przy czym kwota ulgi jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

Czytaj w LEX: Księgowość - o czym warto pamiętać w listopadzie? >

 

Zdaniem Sylwii Loręckiej, wprowadzenie takich konstrukcji wiąże się nie tylko z koniecznością dogłębnej analizy przepisów, ale także z dostosowaniem i testowaniem systemów finansowo-księgowych w zakresie nowych rozwiązań. - Polski Ład już dzisiaj postawił biura rachunkowe w stan gotowości, chociaż jeszcze ostatecznie prezydent nie złożył pod nim podpisu – mówi z kolei Beata Boruszkowska, właścicielka biura rachunkowego BEATA, ekspertka TAX Alert. Dodaje, że biura obecnie przygotowują procedury na ”pierwszą falę” – dlaczego na pierwszą? - Bo na dzień dzisiejszy mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi i spodziewamy się kolejnych fal lada moment.

Zobacz również: Ulga dla klasy średniej z Polskiego Ładu nie dla każdego >>

- Staramy się organizacyjnie przygotować to co ewentualnie jest już w 80 proc. pewne - czytamy i analizujemy przepisy, zastanawiamy się, jak to wpłynie na prowadzenie działalności przez nas, czyli biura rachunkowe, jak również na prowadzanie działalności przez naszych klientów – zauważa Beata Boruszkowska.

Zobacz w LEX: Polski Ład pod lupą ekspertów - cykl szkoleń online >

 

Fakturowanie i nowe pliki kontrolne to kolejne wyzwania

Do końca roku zostały niecałe dwa miesiące. Firmy są w trakcie zamykania roku, inwentaryzacji. Rozpoczął się też pierwszy etap badań ksiąg rachunkowych. W tym samym czasie trzeba wprowadzać Polski Ład.

- Zmiana w ustalaniu i obliczaniu składki zdrowotnej, wyłączenie możliwości jej odliczenia od podatku, a w dodatku kilka sposobów jej obliczania w zależności od formy podatkowej, albo osiągnięcia konkretnego progu, albo też w odniesieniu do wynagrodzenia minimalnego, albo, żeby było ciekawiej czasami do średniego wynagrodzenia z ostatniego kwartału poprzedniego roku – powoduje sytuację, że bez kalkulatora i check-listy wysokości składki nie da się policzyć. Nie można też zapomnieć o uldze dla klasy średniej – wskazuje Beata Boruszkowska.

Czytaj w LEX: Jak przejść z papierowego do nowoczesnego biura rachunkowego - nowe technologie w biurze rachunkowym >

Temu wszystkiemu towarzyszy ogromny stres, czy uda się zdążyć na czas, czy programy będą współpracowały, czy będą pomocne szczególnie na początku wdrażania nowych zasad, czy przejdą testy i ile błędów księgowi będą w stanie wychwycić, zanim konsekwencje ich popełnienia będą nieodwracalne.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 

Rok 2022 to nowa rzeczywistość

Rok 2022 branża księgowych rozpocznie więc w nowej rzeczywistości. Będzie zamykać stary rok na starych zasadach i jednocześnie będzie już musiała księgować nowy rok i pracować na nowych zasadach. Na początku przyszłego roku trzeba też będzie zacząć testować system do wystawiania faktur elektronicznych, który przygotowuje Ministerstwo Finansów. A rok 2023 to kolejne zmiany i kolejne nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące kolejnych plików JPK tym razem ksiąg podatkowych i rozliczeń podatku dochodowego. Do tego też trzeba będzie zacząć przygotowania znacznie wcześniej.

Zobacz również: E-fakturowanie dobrowolne od stycznia 2022 roku, obowiązkowe rok później >>

- Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to kolejne ogromne wyzwanie przed przedsiębiorcami, księgowymi i służbami informatycznymi – ocenia Sylwia Loręcka. Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. W 2023 r. przedsiębiorcy mają już obowiązkowo korzystać z e-Faktury. W związku z planowanym uruchomieniem Krajowego Systemu e-Faktur, Ministerstwo zaprezentowało na swojej stronie roboczą wersję struktury logicznej e-Faktury, aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych. Udostępniło również zestaw przykładowych plików e-Faktury, które obrazują sposób wypełnienia struktury w określonych przypadkach. W zamierzeniach e-Faktura ma być znacznym ułatwienie dla firm, ale również bardziej zaawansowanym technologicznie sposobem zwalczania wyłudzeń VAT.

Czytaj w LEX: Faktury ustrukturyzowane (e-faktury) >

 


1 stycznia 2023 r., na podstawie przepisów Polskiego Ładu, pojawi się z kolei obowiązek prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i obowiązek przekazywania przez podatników nowych plików JPK. W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dniem 1 stycznia 2023 r., dla podmiotów prowadzących księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia tych ksiąg  i ewidencji przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania do urzędu skarbowego księgi i ewidencji, według stanu na ostatni dzień miesiąca (lub kwartału, w zależności od formy rozliczeń), w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca (albo kwartału) i po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej.

Takie same obowiązki dotkną podatników rozliczających się w oparciu o  przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast podatnicy rozliczający się w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prowadzący księgi rachunkowe albo uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, będą również obowiązani prowadzić księgi albo ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać je do urzędu skarbowego, w formie ustrukturyzowanej, po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania. Zdaniem Sylwii Loręckiej, nowe rozwiązania z pewnością zmniejszą liczbę kontroli bezpośrednich prowadzonych w firmach, jednak zwiększą koszty prowadzenia działalności – szczególnie w małych przedsiębiorstwach.

Zobacz również: Fiskus sprawdzi rozliczenia i prześwietli majątek firm >>