Można wystawić fakturę w euro. Kursem przeliczeniowym dla celów VAT najprawdopodobniej będzie kurs...
Tomasz Krywan
15.10.2013
Przeprowadzony egzamin na spawacza nie może być objęty zwolnieniem z VAT. Tak wynika z wyroku WSA w...
Michał Malinowski
15.10.2013
Eksperci z zespołu Programu e Podatki spotkali się we wrześniu z przedstawicielami Ministerstwa...
Jolanta Mazur
15.10.2013
W związku z wprowadzeniem instytucji kaucji gwarancyjnej, na ministra finansów został nałożony...
Jolanta Mazur
15.10.2013
Ambasadorowie państw UE zgodzili się w poniedziałek na drugą nowelizację budżetu na 2013 rok o...
Żylińska Julita
15.10.2013
Kierownik jednostki (członkowie zarządu spółki z o.o.), który nie ustali w formie pisemnej zasad...
Piotr Geliński
15.10.2013
Organy podatkowe i celne mają obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu...
Michał Malinowski
15.10.2013
Sprzedaż nowych samochodów w Białorusi wzrosła w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku dwukrotnie w...
Wyrzykowska Małgorzata
14.10.2013
Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożyli za...
Jolanta Mazur
14.10.2013
Średnioroczna dynamika cen będzie wzrastać z 1,1 proc. w 2013 r. do 2,1 proc. w 2014 r. i 2,5 proc....
PAP
14.10.2013
Minister finansów ogłosił minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą...
Jolanta Mazur
14.10.2013
10 października Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła utworzenie nowej...
Przemysław Czajor
14.10.2013
Podatek VAT powinien być odliczony w okresie rozliczeniowym, w którym upływa termin płatności...
Edyta Zaniewicz
14.10.2013
Ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz o przesłanym w czwartek do kosultacji rządowym...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
14.10.2013
Jedną z przesłanek wyłączających odpowiedzialność solidarną nabywcy towarów wrażliwych jest ich...
Jolanta Mazur
14.10.2013
W sobotę, 12 dniu kryzysu budżetowego w USA, ciężar negocjacji mających na celu przezwyciężenie...
Mianowski Jan
14.10.2013
Ten, kto dostał w spadku jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym może odliczyć wydatki...
14.10.2013
Ten, kto sprzeda mieszkanie kupione wcześniej za kredyt, nie odliczy od podatku wydatków na spłatę...
Delert Elżbieta
11.10.2013
Sejm przyjął w piątek 36 z 38 zgłoszonych przez Senat poprawek do ustawy o wzajemnej pomocy przy...
Musiał Marcin
11.10.2013
Sejm nie poparł w piątek wniosku o odrzucenie projektu noweli ustawy o VAT, która zakłada...
PAP
11.10.2013
W sobotę 12 października br. wejdzie w życie uchwalona 30 sierpnia nowelizacja Ordynacji podatkowej...
Jolanta Mazur
11.10.2013
Do Sejmu wpłynęła poselska autopoprawka do projektu nowelizacji CIT, który przewiduje zastąpienie...
Katarzyna Bogucka
11.10.2013
Sejm nie przyjął w piątek wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
11.10.2013
Planowane przez rząd zmiany w OFE poprawią finanse publiczne w średnim i długim okresie -...
Oksiuta Aneta
11.10.2013
W sytuacji, gdy otrzymano najpierw towar a dokument jego zakupu dopiero w następnym miesiącu, to...
Waldemar Gos
11.10.2013
Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku...
Jolanta Mazur
11.10.2013
90 proc. szefów firm uważa się za biznesowych patriotów. Nie kombinują z podatkami i wybierają...
PAP
11.10.2013
Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności...
Jolanta Mazur
11.10.2013
Eksperci Konfederacji Lewiatan postulują zmniejszenie obligatoryjnych elementów faktury określonych...
Jolanta Mazur
11.10.2013
Czy harmonizacja systemu podatkowego w Unii Europejskiej jest potrzebna i możliwa - to jeden z...
Walczak Jacek
11.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski