Na przełomie roku resort gospodarki przedstawi propozycje zmian w Ordynacji podatkowej -...
Musiał Marcin
16.10.2013
Kwota zwrotu otrzymanego przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni...
Jolanta Mazur
16.10.2013
57 firm złożyło przez pół miesiąca kaucję gwarancyjną, by nie stracić klientów po wejściu w życie...
Jędrzejewska Katarzyna
16.10.2013
Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście przegrał we wtorek z izbą skarbową spór o składki na...
Delert Elżbieta
16.10.2013
Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia określającego towary i usługi dla których obniża...
Katarzyna Bogucka
16.10.2013
Powoływanie się w na zaniedbanie upoważnionego pracownika, którą posłużyła się spółka, nie daje...
Michał Malinowski
16.10.2013
Przywódcy Demokratów i Republikanów w Senacie USA, Harry Reid i MitchMcConnell, nie zdołali...
Mianowski Jan
16.10.2013
Kary za przeciążenie samochodu nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. W konsekwencji przychody...
Marek Jurek
16.10.2013
Deficyt budżetu państwa po wrześniu wyniósł 29 mld 602 mln zł wobec 26 mld 811,1 mln zł po sierpniu...
Dutkowski Filip
16.10.2013
Z uwagi na niski poziom realizacji dochodów budżetu oraz ograniczoną możliwość zmniejszania...
Michał Malinowski
15.10.2013
Od 1 października 2013 rozszerzony został zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT...
Jolanta Mazur
15.10.2013
Do końca roku inflacja będzie się utrzymywała poniżej dolnego limitu celu inflacyjnego ocenia prof....
Jolanta Mazur
15.10.2013
W sytuacji wyjątkowej organ podatkowy może wezwać podatnika przez telefon. W sprawach uzasadnionych...
Łukasz Matusiakiewicz
15.10.2013
Można wystawić fakturę w euro. Kursem przeliczeniowym dla celów VAT najprawdopodobniej będzie kurs...
Tomasz Krywan
15.10.2013
Przeprowadzony egzamin na spawacza nie może być objęty zwolnieniem z VAT. Tak wynika z wyroku WSA w...
Michał Malinowski
15.10.2013
Eksperci z zespołu Programu e Podatki spotkali się we wrześniu z przedstawicielami Ministerstwa...
Jolanta Mazur
15.10.2013
W związku z wprowadzeniem instytucji kaucji gwarancyjnej, na ministra finansów został nałożony...
Jolanta Mazur
15.10.2013
Ambasadorowie państw UE zgodzili się w poniedziałek na drugą nowelizację budżetu na 2013 rok o...
Żylińska Julita
15.10.2013
Kierownik jednostki (członkowie zarządu spółki z o.o.), który nie ustali w formie pisemnej zasad...
Piotr Geliński
15.10.2013
Organy podatkowe i celne mają obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu...
Michał Malinowski
15.10.2013
Sprzedaż nowych samochodów w Białorusi wzrosła w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku dwukrotnie w...
Wyrzykowska Małgorzata
14.10.2013
Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożyli za...
Jolanta Mazur
14.10.2013
Średnioroczna dynamika cen będzie wzrastać z 1,1 proc. w 2013 r. do 2,1 proc. w 2014 r. i 2,5 proc....
PAP
14.10.2013
Minister finansów ogłosił minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą...
Jolanta Mazur
14.10.2013
10 października Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła utworzenie nowej...
Przemysław Czajor
14.10.2013
Podatek VAT powinien być odliczony w okresie rozliczeniowym, w którym upływa termin płatności...
Edyta Zaniewicz
14.10.2013
Ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz o przesłanym w czwartek do kosultacji rządowym...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
14.10.2013
Jedną z przesłanek wyłączających odpowiedzialność solidarną nabywcy towarów wrażliwych jest ich...
Jolanta Mazur
14.10.2013
W sobotę, 12 dniu kryzysu budżetowego w USA, ciężar negocjacji mających na celu przezwyciężenie...
Mianowski Jan
14.10.2013
Ten, kto dostał w spadku jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym może odliczyć wydatki...
14.10.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski