Dokument o niewypłacalności kontrahenta wydany przez prokuratora nie dowodzi tej niewypłacalności,...
Michał Wojtas
05.07.2013
Planowana nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa zakłada...
Godusławski Bartłomiej
05.07.2013
Przeciętny polski podatnik zapłaci w tym roku blisko 1000 zł więcej fiskusowi niż rok wcześniej -...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
05.07.2013
Rząd przyjął uchwałę w sprawie Aktualizacji Programu Konwergencji oraz Wieloletni Plan Finansowy...
Jolanta Mazur
05.07.2013
Artykuł Ordynacji podatkowej, który uniemożliwiał podatnikom VAT złożenie korekty podatku po...
Delert Elżbieta
05.07.2013
PO złożyła w czwartek w Sejmie projekt ustawy, która przewiduje likwidację finansowania partii...
Tumidalska Marta
05.07.2013
W projekcie założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej nie ma zmian dotychczasowych zasad oględzin...
Krzyczkowski Wojciech
05.07.2013
Przedstawiciele Komisji Europejskiej przeprowadzili w czerwcu w warszawskiej izbie celnej i...
Michał Malinowski
05.07.2013
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej oraz...
Jolanta Mazur
05.07.2013
Kondycja gospodarki będzie się poprawiała i obecnie Rada Polityki Pieniężnej powinna się zatrzymać...
PAP
05.07.2013
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w czwartek projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym...
Krzyczkowski Wojciech
04.07.2013
Wartość majątku kościelnego, znajdującego się wciąż w rękach państwa, powinna być brana pod uwagę w...
PAP
04.07.2013
Ministerstwo Finansów ogłosiło terminy najbliższych egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób...
Magdalena Stankiewicz
04.07.2013
Skoro za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z...
Michał Malinowski
04.07.2013
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą mogły badać zgodność warunków ustalonych lub...
Jolanta Mazur
04.07.2013
Na ogłaszanie przez RPP zakończenia cyklu obniżek stóp procentowych może być za wcześnie. W drugiej...
PAP
04.07.2013
Ministerstwo finansów nie zamierza zmieniać przepisu, który przewiduje sankcje związane z...
Musiał Marcin
04.07.2013
Pracownik zarabiający przeciętną pensję płaci około 27 tys. zł podatków rocznie. Stanowi to blisko...
Jolanta Mazur
04.07.2013
Organ wydający interpretację nie ma prawnych możliwości podważenia ani weryfikowania czy...
Jolanta Mazur
04.07.2013
Chociaż spółki osobowe (w tym partnerskie) nie posiadają statusu podatnika podatku dochodowego to w...
Radosław Kowalski
04.07.2013
Ekspert z firmy doradczej Tax Care Agata Szymborska-Sutton o konsekwencjach środowej decyzji Rady...
PAP
04.07.2013
We wtorkowym wydaniu Dziennika Urzędowego UE został opublikowany wykaz organów o których mowa w...
Katarzyna Bogucka
04.07.2013
Ministerstwo Finansów chce, by kontrolerzy mogli odwiedzać domy podatników. Kto nie wpuści...
Podsiedzik Tomasz
04.07.2013
Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność...
Magdalena Grotkiewicz
04.07.2013
Straty powstałe na skutek braku staranności podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej nie...
Michał Malinowski
04.07.2013
Tempo poszukiwań gazu łupkowego jest niezadowalające, a sposób wprowadzania nowych podatków...
Musiał Marcin
04.07.2013
Budżet państwa musi być skonstruowany z uwzględnieniem możliwości naszego kraju, a nie w oparciu o...
Jolanta Mazur
04.07.2013
Przyjęcie przez PE rezolucji w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020 utorowało drogę do jego...
Osiński Łukasz
04.07.2013
Na koniec czerwca 2013 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 567 mld zł wobec 526,1 mld zł na...
PAP
03.07.2013
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb. Referencyjna...
PAP
03.07.2013