Zgodnie z obowiązującą jeszcze definicją eksportu towarów (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT) warunek „wywozu z kraju poza terytorium Wspólnoty" może zostać spełniony wtedy, gdy procedura wywozu towarów rozpocznie się w urzędzie celnym położonym w Polsce, ponieważ wtedy miejscem opodatkowania jest Polska. Od 1 kwietnia 2013 r. eksport towarów będzie występował również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Istotne będzie tylko, aby wysyłka lub transport towarów poza terytorium Unii Europejskiej nastąpił z terytorium RP.

Więcej na ten temat czytamy w Rzeczpospolitej