Ustawa reguluje materię opłaty skarbowej tj. wyznacza przedmiotowe i podmiotowe granice obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej oraz sposoby jego wykonania. Od dnia wejścia w życie ustawa była kilkakrotnie nowelizowana.

Nowy tekst jednolity został opublikowany w Dz. U. poz. 1282 .