Zasadą jest, że nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej na terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednakże świadczenie takich usług może być uznane za odpłatne świadczenie i wówczas podlega opodatkowaniu VAT.

Jeżeli podatnik udziela bezpłatnych porad prawnych, które nie wpisują się w cel prowadzonej przez niego działalności, wówczas czynności takie podlegają opodatkowaniu VAT. Warto zaznaczyć, że nie dotyczy to każdej czynności tego rodzaju, albowiem żeby podatek został naliczony podatnik musiałby ponieść koszty w związki z ich świadczeniem.

Minister podkreślił, że prawnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i nieprowadzący jednocześnie samodzielnej działalności gospodarczej nie są uznawani za podatników VAT.

 

Kongres Podatkowo Księgowy 26 XI 2012