Nie mają Państwo obowiązku rozliczenia importu usług z tytułu nabycia przedmiotowej usługi...
Mariusz Jabłoński
26.11.2013
Komisja Europejska zaproponowała w poniedziałek nowelizację dyrektywy dot. opodatkowania spółek...
Żylińska Julita
26.11.2013
Wiceminister finansów Janusz Cichoń objął nadzór nad departamentami podatkowymi resortu finansów,...
Musiał Marcin
26.11.2013
Dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków są wiążące dla organu podatkowego przy wymiarze...
Michał Malinowski
26.11.2013
20 listopada Komisja Europejska przyjęła przyjęła kolejne zmiany do MSSF stosowanych w Unii...
Przemysław Czajor
26.11.2013
W sobotę w życie weszła ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych...
Michał Malinowski
25.11.2013
Nie można wskazać uniwersalnych i zawsze skutecznych sposobów uzasadnienia wniosku o rozłożenie...
Artur Kowalski
25.11.2013
Obniżenie deficytu finansów publicznych do poziomu poniżej 3 proc. PKB w 2015 r., a tym samym...
PAP
25.11.2013
24 listopada br. Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił swój program reform gospodarczych....
Michał Malinowski
25.11.2013
Są wątpliwości dotyczące terminu wejścia w życia zmienionych przepisów Konwencji między Polską a...
Jolanta Mazur
25.11.2013
Wielowariantowość zdarzeń i ich hipotetyczny charakter oraz rodzaj poruszonych zagadnień...
Michał Malinowski
25.11.2013
29 listopada 2013 r. w Chorzowie odbędzie się XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Doradca...
Jolanta Mazur
25.11.2013
Doradca podatkowy
Od 1 października 2013 r. obowiązują przepisy przeciwdziałające nadużyciom w VAT w obszarze obrotu...
Tomasz Krywan
25.11.2013
W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot...
Katarzyna Bogucka
25.11.2013
7 listopadaRada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) opublikowała wstępną propozycję zmiany...
Przemysław Czajor
25.11.2013
Prezydent Pracodawców RP - dr Andrzej Malinowski - skomentował zmiany w rządzie w sektorach...
Jolanta Mazur
25.11.2013
Komisarz Unii Europejskiej do spraw walutowych Olli Rehn doradził w niedzielę rządowi Niemiec...
Dmitrewski Stanisław
25.11.2013
Urząd może się spóźnić z doręczeniem decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej, bo liczy się data,...
Delert Elżbieta
25.11.2013
Przyszły minister finansów Mateusz Szczurek powiedział podczas sobotniej konwencji PO w Warszawie,...
PAP
23.11.2013
Od 23 listopada będą obowiązywały nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych w...
Katarzyna Bogucka
22.11.2013
W piątek posłowie jednogłośnie uchwalili nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowe...
PAP
22.11.2013
Zgodnie z nowymi zasadami, premie dla urzędników skarbowych nie będą stałymi dodatkami tylko będą...
Jolanta Mazur
22.11.2013
Modyfikację wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A,...
Jolanta Mazur
22.11.2013
Rośnie liczba błędów przy rozliczaniu pieniędzy ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej donosi...
Podsiedzik Tomasz
22.11.2013
O porozumienie ponad podziałami i wspólną pracę w polskim parlamencie nad projektami dotyczącymi...
Tumidalska Marta
22.11.2013
Paragonów fiskalnych się nie koryguje - mają one bowiem treść ostateczną i nie podlegają zmianie. W...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
22.11.2013
Żona nie może żądać odtajnienia informacji podatkowych dotyczących jej męża - wynika z czwartkowego...
Kuta Justyna
22.11.2013
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Prezydenta RP z prośbą o rozważenie możliwości...
Jolanta Mazur
22.11.2013
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2013 r. stwierdził, że dokonując wykładni...
Jolanta Mazur
22.11.2013
Odpowiedzialność płatnika jest wyłączona w przypadku niepobrania podatku z winy podatnika....
Katarzyna Bogucka
22.11.2013