W sobotę 30 listopada wchodzą w życie przepisy ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego...
Katarzyna Bogucka
29.11.2013
Niewykluczone, że stopy procentowe NBP będą mogły pozostać stabilne także w III kwartale 2014 roku...
PAP
29.11.2013
Jedną z głównych cech e-sprzedaży jest szybkość transakcji. Może zdarzyć się tak, że...
Jolanta Mazur
29.11.2013
Minister finansów ogłosił wczoraj stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać...
Jolanta Mazur
29.11.2013
Nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatki na drobne poczęstunki, napoje i...
Jolanta Mazur
29.11.2013
Krajowa rada Doradców Podatkowych już po raz trzeci w tej kadencji postanowiła objąć patronatem...
Joanna Polańska-Solarz
29.11.2013
Doradca podatkowy
Jeśli uznać, że miasto jest jednocześnie podatnikiem i wierzycielem podatkowym, to nie ma wówczas...
Adam Bartosiewicz
29.11.2013
Honoraria wypłacane zagranicznym artystom (na przykład muzykom lub aktorom) za występy odbywające...
Jolanta Mazur
29.11.2013
Polskie prywatne firmy edukacyjne nie mogły być przed 2011 r. zwolnione z VAT i jednocześnie...
Jędrzejewska Katarzyna
29.11.2013
Grupa państw, wśród nich Luksemburg, przyłączyła się do projektu zainicjowanego przez Niemcy,...
Lepiarz Jacek
29.11.2013
Posłowie PiS zapowiadają złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła...
Łakomski Grzegorz
29.11.2013
W Dzienniku Ustaw z 26 listopada 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu z 24...
Michał Malinowski
28.11.2013
Z dniem 26 listopada 2013 r. pan Maciej Grabowski został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu...
Michał Malinowski
28.11.2013
Rezygnację z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie dokumentu papierowego...
Magdalena Grotkiewicz
28.11.2013
Planując jakiekolwiek działania wizerunkowe należy je z góry kompleksowo zaplanować, aby były...
Joanna Polańska-Solarz
28.11.2013
Doradca podatkowy
Rezygnację z publikowania załączników do zgłoszenia NIP-7 i NIP-2 tj.: informacji o rachunkach oraz...
Katarzyna Bogucka
28.11.2013
Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że zmiany w OFE wydają się konieczne z punktu widzenia...
PAP
28.11.2013
Dywidenda otrzymana przez niebędącego komplementariuszem akcjonariusza SKA zwiększy wysokość...
Jolanta Mazur
28.11.2013
W kodeksie podatkowym, który zastąpiłby obecną Ordynację podatkową, konieczne jest przyjęcie zasady...
Jolanta Mazur
28.11.2013
19 listopada Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała kolejną część MSSF 9...
Przemysław Czajor
28.11.2013
Zdaniem Pracodawców RP, wyniki najnowszej edycji raportu Paying Taxes potwierdzają obserwacje...
Jolanta Mazur
28.11.2013
Chociaż gospodarka rośnie, sprzedaż paliw maleje. Solidarna odpowiedzialność wobec fiskusa nie...
Stolarski Mieczysław
28.11.2013
Zmiana konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Luksemburgiem...
Jolanta Mazur
28.11.2013
W przypadku odwrotnego obciążenia sprzedawca jest zobowiązany zamieścić stosowną adnotację na...
Radosław Kowalski
28.11.2013
Rada gminy wprowadzając w uchwale zwolnienie częściowe w istocie wprowadza ulgę podatkową, do czego...
Michał Malinowski
28.11.2013
Jestem pełen dobrych myśli - powiedział nowy szef Ministerstwa Finansów Mateusz Szczurek, obejmując...
PAP
27.11.2013
Zaistniała konieczność niezwłocznego wprowadzenia nowych regulacji prawnych dotyczących...
Jolanta Mazur
27.11.2013
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała 19 listopada poprawkę do MSR 19...
Przemysław Czajor
27.11.2013
Co do zasady chodzi o sytuacje, gdy podatnik występuje w danej transakcji jedynie w imieniu klienta...
Piotr Florys
27.11.2013
Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu...
Jolanta Mazur
27.11.2013