Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie przepis stanowiący, że w odniesieniu do przyjmowanych...
Tomasz Krywan
14.11.2013
Jeżeli prowadzone przedsiębiorstwo wniesie Pan do spółki cywilnej przed zlikwidowaniem firmy,...
Tomasz Krywan
14.11.2013
Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z poprawą swojego wizerunku oraz...
Michał Malinowski
14.11.2013
Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada skrócenie okresu w którym...
Katarzyna Bogucka
14.11.2013
Obecnie sytuacja jest zbyt zmienna, aby NBP miał opracować nowy raport dotyczący kosztów i korzyści...
PAP
14.11.2013
Polska gospodarka w przyszłym roku będzie rozwijać się w tempie 2,3 proc. oceniają analitycy Fitch...
Jolanta Mazur
14.11.2013
W ciągu pięcioletniej kadencji wybranego we wrześniu parlamentu Austria musi zaoszczędzić co...
Dmitrewski Stanisław
14.11.2013
W Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie działa Punkt Rejestracji Polskiej Wytwórni...
Joanna Polańska-Solarz
13.11.2013
Doradca podatkowy
Deficyt sektora rządowego i samorządowego w II kwartale 2013 roku wyniósł 15,2 mld zł, a po dwóch...
Mariański Piotr
13.11.2013
Sprzedaż używanych książek należy w opodatkować VAT, stosując stawkę podatku w wysokości 5...
Krzysztof Kamiński
13.11.2013
Od 23 listopada będą obowiązywały nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych w...
Katarzyna Bogucka
13.11.2013
Spółka otrzymała dotację (w wysokości 70%) na wydatki bieżące (usługi obce, wynagrodzenia, itp.)...
Piotr Żak
13.11.2013
Przeprowadzone w ostatnich dniach wspólne działania Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy,...
Michał Malinowski
13.11.2013
Wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej...
Jolanta Mazur
13.11.2013
Przygotowywane przez MF kompleksowe zmiany w VAT od samochodów osobowych wejdą w życie w trakcie...
Musiał Marcin
13.11.2013
W wyniku nieprzestrzegania przepisów lub nieściągania podatków w państwach członkowskich Unii...
Joanna Mach
13.11.2013
Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego próbując wliczyć...
Joanna Mach
13.11.2013
Prezydent podpisał ustawę z 27 września 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Polską a Republiką...
Katarzyna Bogucka
13.11.2013
Portugalski budżet zainkasował już 183 mln euro w następstwie tzw. aktu łaski dla dłużników...
Zatyka Marcin
13.11.2013
Deficyt budżetowy w 2013 roku może być niższy o 3 do 10 mld zł od planowanego w znowelizowanej...
Godusławski Bartłomiej
13.11.2013
Po raz drugi Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wraz z Wydziałem Zarządzania...
Jolanta Mazur
13.11.2013
Doradca podatkowy
Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w październiku 2013 r., które mają...
Katarzyna Bogucka
12.11.2013
Na tegorocznym poziomie pozostaną: płace w budżetówce, fundusz wynagrodzeń bezosobowych w...
Michał Malinowski
12.11.2013

Media społecznościowe

Doradca podatkowy
Moda na social media trwa, choć się zmienia. Jedne portale społecznościowe przestają być na topie,...
Joanna Polańska-Solarz
12.11.2013
Doradca podatkowy
W piątek, 8 listopada 2013 r. w ostatnim dniu 53. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli nowelizację...
PAP
12.11.2013
Od początku 2014 r. dynamika polskiego PKB przewyższy potencjalne tempo wzrostu, natomiast inflacja...
PAP
12.11.2013
W Oddziale Celnym w Medyce na granicy z Ukrainą padł rekord w liczbie obsłużonych dokumentów tax...
Katarzyna Bogucka
12.11.2013
Negocjatorzy PE i rządy państw UE uzgodniły w nocy z poniedziałku na wtorek kompromisowy budżet na...
Widzyk Anna
12.11.2013
- Pieniądze z nowego, unijnego budżetu będą dostępne dla przyszłych beneficjentów najwcześniej pod...
Jolanta Mazur
12.11.2013
Satelitarna usługa Googlea Google Earth - oraz portale społecznościowe, zwłaszcza Facebook,...
Świdlicki Andrzej
12.11.2013