Jak poinformował w środę sekretarz stanu ds. polityki podatkowej Paulo Nuncio, w najbliższych dwóch latach rząd Pedra Passosa Coelho zamierza systematycznie zwiększać obciążenia fiskalne wobec najlepiej zarabiających mieszkańców Portugalii.

“Do 2015 r. będą oni zobowiązani do wpłat z tytułu podatków nieproporcjonalnie większych niż obywatele o najniższych zarobkach. Takie podejście jest sprawiedliwe” - stwierdził Nuncio.

Portugalski fiskus zebrał z tytułu wszystkich obciążeń podatkowych od osób indywidualnych i firm od stycznia do września br. 1,8 mld euro. Oznacza to wzrost o 7,5 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., czyli o 0,6 pkt. procentowych więcej niż przewidywał gabinet Passosa Coelho.

Przedstawiciel rządu przypomniał, że dominującą pozycję wśród płatników podatku od osób prawnych mają największe przedsiębiorstwa. “Wzrost wpływów z tytułu tego zobowiązania zawdzięczamy przede wszystkim podniesieniu podatków dla największych firm” - dodał Paulo Nuncio.

We wrześniu br. wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych wzrosły w Portugalii łącznie o 15,1 proc. wobec ub.r.

W opinii portugalskiego sekretarza stanu ds. polityki podatkowej większe niż przewidywano wpływy do fiskusa zawdzięczać można skuteczniejszej ściągalności zobowiązań w efekcie licznych kontroli oraz zobowiązania instytucji oferujących towary i usługi do posiadania kas fiskalnych i wystawiania obowiązkowych faktur.

W maju br. rozpoczęła się kontrola kas fiskalnych na terenie całej Portugalii. W teren zostało wysłanych 2,5 tys. inspektorów skarbowych.

Rządowy projekt budżetu na 2014 r. przewiduje kolejne obciążenia fiskalne, m.in. taksę w wysokości 2,5-12 proc. zarobków w sferze publicznej dla pensji wyższych niż 600 euro, a także podatek dla firm działających w sektorze energetycznym. Rząd spodziewa się, że z jego tytułu wpłynie do budżetu w przyszłym roku 100 mln euro. W 2014 r. zwiększy się też o 1 proc. podatek drogowy oraz akcyza od papierosów. Podwyżka w przypadku cygar wyniesie 25 proc.

Z Lizbony Marcin Zatyka

zat/ mki/