W tym tygodniu senatorowie zajmą się uchwalonymi niedawno przez Sejm zmianami w podatku VAT....
PAP
06.08.2014
Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu otrzymywało sygnały o nieprawidłowościach w stosowaniu...
Michał Malinowski
05.08.2014
Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Senatu senatorowie będą pracować nad ustawą o...
Katarzyna Bogucka
05.08.2014
Nie jest możliwe opodatkowanie w formie karty podatkowej przy jednoczesnym świadczeniu usług...
Artur Kowalski
05.08.2014
31 lipca 2014 r. ukraiński parlament rozpatrzył i przyjął projekt ustawy nr 4309A, która zwiększy...
Michał Malinowski
05.08.2014
Zawarcie na fakturze dokumentującej dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług wyrażenia data...
Michał Malinowski
05.08.2014
Zrównanie skutków złożenia pisma procesowego w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i...
Jolanta Mazur
05.08.2014
Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej implementuje przepisy,...
Katarzyna Bogucka
05.08.2014
Coraz częściej prowadzący firmę rezygnują z rozliczania kosztów i wybierają ryczałt...
PAP
05.08.2014
Ważność certyfikatu rezydencji nie ogranicza się jedynie do dnia wydania (wystawienia) tego...
Michał Malinowski
05.08.2014
10 sierpnia 2014 r. wejdą w życie przepisy tzw. ustawy deregulacyjnej z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu...
Ewelina Olszewska
05.08.2014
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o...
PAP
05.08.2014
Zakres urzędowego sprawdzenia ma zostać ograniczony do działalności obejmującej produkcję wyłącznie...
Katarzyna Bogucka
04.08.2014
Ministerstwo Finansów opublikowało raport z konsultacji projektu założeń nowelizacji ustawy o...
PAP
04.08.2014
24 lipca IASB ukończyła reformę zasad rachunkowości instrumentów finansowych publikując pełną...
Przemysław Czajor
04.08.2014
Poziom krajowego długu rynkowego na koniec lipca tego roku wyniósł 468,1 mld zł wobec 565,7 mld zł...
PAP
04.08.2014
Istnieją wątpliwości, także w orzecznictwie, czy sąd administracyjny może wydać wyrok na niekorzyść...
Inny
04.08.2014
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest zwolnione z PIT, jeżeli z przepisów prawa, które te...
Michał Malinowski
04.08.2014
Kancelaria Prezydenta RP przygotowała pakiet propozycji, które mają wzmocnić pozycję podatnika w...
PAP
04.08.2014
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zawierającego regulacje dotyczące zwolnień z...
Katarzyna Bogucka
04.08.2014
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec czerwca 2014...
PAP
04.08.2014
Czy pracownicy państwowych i samorządowych instytucji korzystają z przyznanych im kart płatniczych...
PAP
04.08.2014
Remont schroniska dla zwierząt, budowa wież lęgowych dla ptaków jerzyków oraz nowe korty tenisowe...
PAP
04.08.2014
Wpływy z VAT wyniosły po czerwcu 2014 roku 62 mld 663,943 mln zł, czyli 54,2 proc. z planowanych...
PAP
02.08.2014
Utrzymanie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów wymienionych w załączniku do...
Jolanta Mazur
01.08.2014
Moment uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu...
Michał Malinowski
01.08.2014
Deficyt budżetu państwa po czerwcu wyniósł 25 mld 298,646 mln zł wobec 25 mld 361,3 mln zł...
PAP
01.08.2014
Na co dzień zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym - komunikujemy się. W wielu przypadkach...
Joanna Polańska-Solarz
01.08.2014
Doradca podatkowy
Podpisanie przez wynajmującego pokoje gościnne umowy z pośrednikiem zajmującym się pozyskiwaniem...
Jolanta Mazur
01.08.2014
Z katalogu zwolnień podatkowych wykreślono świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub...
Michał Malinowski
01.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski