Policjanci Centralnego Biura Śledczego KGP wspólnie z funkcjonariuszami pomorskiej Służby Celnej...
Jolanta Mazur
30.07.2014
Wczoraj resort finansów zaprezentował projekt zmiany, która zakłada utrzymanie do 31 grudnia 2016...
Michał Malinowski
30.07.2014
Złożenie brakującej informacji CIT-ST za ostatni miesiąc roku podatkowego w ocenie eksperta...
Piotr Geliński
30.07.2014
Źródłem prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest sama faktura, lecz nabycie towaru lub...
Michał Malinowski
30.07.2014
Państwo traci rocznie nawet 6 mld zł z powodu nielegalnego handlu paliwami. To kwota odpowiadająca...
Inny
30.07.2014
Wprowadzenie systemu ryczałtowego do określania wartości świadczenia polegającego na użytkowaniu...
Jolanta Mazur
30.07.2014
Po wejściu w życie 10 sierpnia 2014 r. ustawy deregulacyjnej, wpis na listę agentów celnych będzie...
Jolanta Mazur
30.07.2014
10 sierpnia zniesiony zostanie obowiązek posiadania certyfikatu księgowego, co oznacza, że...
Agnieszka Matłacz
30.07.2014
Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że przepisy ustawy o podatku PIT, dotyczące podatku od...
PAP
30.07.2014
Hiszpania reformuje prawo autorskie. Najwięcej kontrowersji budzi planowane wprowadzenie prawa do...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Osoba, która otrzymała z funduszu inwestycyjnego pieniądze na zorganizowanie pogrzebu członka...
Michał Malinowski
29.07.2014
Nawet, jeżeli SKA osiąga przychody z dywidend ze spółek kapitałowych, majątku z tytułu likwidacji...
Michał Malinowski
29.07.2014
Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe mechanizmy funkcjonowania VAT. Przyznanie tych...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Po 10 sierpnia certyfikat księgowy nie będzie już potrzebny do usługowego prowadzenia ksiąg, ale...
Agnieszka Matłacz
29.07.2014
Jeśli dowód wpłaty zawiera dane stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej...
Karol Różycki
29.07.2014
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów, zwolnione z obowiązku zapłaty podatków dochodowych...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Przyjęcie przez Sejm ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym może być, z uwagi na możliwość...
Jolanta Mazur
29.07.2014
Wartość ujawnionych przez kontrolę skarbową uszczupleń podatkowych w pierwszym półroczu 2014 r....
Jolanta Mazur
29.07.2014
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13), wydane w sprawie konstytucyjności...
Adam Bartosiewicz
29.07.2014
Deficyt sektora rządowego i samorządowego według ESA '10 wyniósł po I kwartale 2014 r. 3,5 mld zł,...
PAP
28.07.2014
Biuro rachunkowe będzie mogło prowadzić działalność nie zatrudniając osób posiadających certyfikat...
Maciej Soprych
28.07.2014
Na stronie resortu finansów opublikowano komunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej podający...
Jolanta Mazur
28.07.2014
10 sierpnia wejdzie w życie II transza deregulacji, która ułatwi dostęp do ponad 90 zawodów, w tym...
Inny
28.07.2014
Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku poniesionego na zapewnienie noclegu...
Paweł Ziółkowski
28.07.2014
Kontrola skarbowa coraz efektywniej ściga przestępców podatkowych. W pierwszej połowie tego roku...
PAP
28.07.2014
Do kosztów odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego podatnik nie może zaliczyć faktycznej spłaty...
Michał Malinowski
28.07.2014
Ministerstwo Finansów sięgnie do kieszeni nabogatszych piłkarzy czy siatkarzy, jeżeli spróbują...
PAP
28.07.2014
Klauzula obejścia prawa, której wprowadzenie do polskiego systemu przewiduje projekt zmian w...
Inny
28.07.2014
Firmy, które będą wydobywały w Polsce gaz z łupków, zaczną płacić specjalne podatki od 2020 r....
PAP
26.07.2014
W sytuacji, gdy spółka komandytowo-akcyjna dokonuje na rzecz swoich akcjonariuszy nieodpłatnego...
Michał Malinowski
26.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski