Przywódcy krajów UE mają zdecydować na kończącym się dziś szczycie o przyjęciu Litwy do strefy...
Inny
27.06.2014
Czynność przejęcia przez podmiot udzielający pożyczki faktycznego władztwa nad nieruchomością z...
Artur Kowalski
27.06.2014
Od 9 lipca zmieni się statut w Ministerstwie Finansów i jednocześnie zmianie ulegnie struktura...
PAP
27.06.2014
Transakcja łańcuchowa opisana w art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, to transakcja, w której odbywają się co...
Michał Malinowski
27.06.2014
Projekt, nowelizacji ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, w jego obecnym kształcie,...
Inny
27.06.2014
Od 16 czerwca na terenie województwa podlaskiego kontrola skarbowa rozpoczęła działania w celu...
Michał Malinowski
27.06.2014
Komitet Fiskalny Confédération Fiscale Européenne (CFE) oraz Komisja ds. Zawodu opracowała i...
Joanna Polańska-Solarz
27.06.2014
Doradca podatkowy
Produkty i usługi najwyższej jakości i doskonały marketing nie gwarantują realizacji celów...
Joanna Polańska-Solarz
26.06.2014
Doradca podatkowy
Sąd śledczy w Palmie na Majorce potwierdził w środę zasadność postawienia siostrze króla Hiszpanii,...
PAP
26.06.2014
14 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie Komisji UE w sprawie przyjęcia KIMSF 21 Opłaty....
Przemysław Czajor
26.06.2014
Ukrócenie procederu wyprowadzania przez firmy zysków do rajów podatkowych - taki ma być skutek...
PAP
26.06.2014
Sprawozdanie Rb-50 i Rb-27ZZ, jeżeli zostaje przekazane do odbiorcy, to jego obowiązkiem w każdym...
26.06.2014
Prawo do pełnych odliczeń podatnik nabywa dopiero od dnia złożenia VAT-26. Jeśli do tej pory...
Adam Bartosiewicz
26.06.2014
Rada ECOFIN przyjęła dyrektywę w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w...
Jolanta Mazur
26.06.2014
Zgodnie ze zmianami wynikającymi z przesłanego do konsultacji społecznych projektu nowelizacji...
Jolanta Mazur
26.06.2014
Już po raz dwunasty rozstrzygnięto konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowany...
Jolanta Mazur
26.06.2014
W trakcie wtorkowego spotkania członków Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, w...
Jolanta Mazur
26.06.2014
Ewolucję polskiego systemu podatkowego przedstawiła firma EY w raporcie System stworzony od...
Jolanta Mazur
26.06.2014
Do końca czerwca br., podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy, których konstrukcja...
Jolanta Mazur
26.06.2014
Podstawą zwolnienia dochodu osiąganego w specjalnych strefach ekonomicznych jest ustawa o CIT, więc...
Michał Malinowski
26.06.2014
Zakup mieszkania dla innych osób (chociażby były nimi dzieci) nie świadczy o zaspokajaniu potrzeb...
Michał Malinowski
25.06.2014
W środę, w trakcie trwającego posiedzenia, Sejm będzie pracować w pierwszym czytaniu nad senackim...
Jolanta Mazur
25.06.2014
11 czerwca IASB opublikowała wersję wstępną zmian standardów pt. Jednostki inwestycyjne...
Przemysław Czajor
25.06.2014
Większość przygotowanych przez Komisję Europejską zaleceń dla Polski jest trafna, niemniej część z...
PAP
25.06.2014
Związek Dealerów Samochodowych (ZDS) oferuje swoim członkom pomoc w przygotowaniu wniosku o...
Michał Malinowski
25.06.2014
Na dwa dni przed szczytem UE Francja i Włochy wystąpiły we wtorek za poluzowaniem dyscypliny...
PAP
25.06.2014
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który nakłada na płatników podatku...
Jolanta Mazur
25.06.2014
Jeżeli podatnik osiągnął za 2012 r. dochód w wysokości 310.518 zł, winien wyliczyć zaliczki...
Karol Różycki
25.06.2014
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale wydanej w składzie 7 sędziów orzekł, że w obecnym stanie...
Inny
25.06.2014
Wydatki na zakup działek ze złożami kruszywa naturalnego nie są kosztem uzyskania przychodu. Tak...
Michał Malinowski
25.06.2014