Sejm zajmie się umową o wymianie informacji podatkowych z San Marino

Do I czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Polską a San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, która została podpisana 31 marca tego roku. To kolejna z umów dotyczących wymiany informacji, której zapisy zostały dostosowane do Modelowej Konwencji OECD.

Umowa z San Marino ma stanowić podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdujących się w posiadaniu banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika.

Umożliwi także przepływ informacji dotyczących partnerów spółek cywilnych, prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, zbiorowych programów inwestycyjnych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób.

W przypadku Polski umowa ma zastosowanie do podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, natomiast w przypadku San Marino do ogólnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od spółek i od indywidualnej działalności gospodarczej oraz podatku od importowanych dóbr przeznaczonych do wewnętrznej konsumpcji.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 września 2012 r.

Data publikacji: 20 września 2012 r.