Dwa lata zamiast pięciu na przechowywanie paragonów fiskalnych

Projekt założeń do tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady, dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne.

W myśl przepisu z art. 113 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych.

Podatnicy są zobowiązani przechowywać powyższe dokumenty przez okres pięciu lat. W grudniu 2012 r. upływa okres obowiązywania przepisu przejściowego, zgodnie z którym skrócono z pięciu do dwóch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych.

Utrzymanie obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych przez pięć lat generuje dla przedsiębiorców niepotrzebne obciążenia administracyjne. Zdaniem projektodawców wprowadzenie jako zasady dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

Data publikacji: 14 listopada 2012 r.