Sejm uchwalił tzw. trzecią ustawę deregulacyjną

W piątek Sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa wprowadza ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania VAT dla małych podatników.

Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.

Wśród uchwalonych zmian można wskazać następujące:

1. Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) - w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT.

2. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT - podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.

3. Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych - podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

4. Pakiet dotyczący leasingu - zmiany będą dotyczyć: skrócenia minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat, objęcia umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów, dopuszczenia zmiany stron umowy leasingu w podstawowym okresie umowy, ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej.

5. Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników.

6. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

7. Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie.

Ponadto w ustawie znalazł się blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2012 r.

Data publikacji: 19 listopada 2012 r.