Koszt realizacji propozycji PiS wyższy niż zakładany deficyt

Jak wyliczyło Ministerstwo Finansów, wprowadzenie w życie zaproponowanych przez PiS zmian w przepisach dotyczących m.in. ulgi inwestycyjnej i na dzieci, a także obniżenia składki rentowej oraz zwrotu podatku dla emerytów kosztowałoby budżet państwa 54,5 mld zł w 2013 r. i blisko 84 mld zł w 2016 r.

Minister finansów Jacek Rostowski zaznaczył, że koszt realizacji propozycji gospodarczych PiS w 2013 r. prawie dwukrotnie przewyższyłby wartość planowanego przez rząd deficytu państwa na przyszły rok.

Zgodnie z obliczeniami, w 2013 r. zmiany w regulacjach dotyczących np. zwrotu podatku dla emerytów zmniejszyłyby wpływy budżetowe o blisko 14 mld zł, w odniesieniu do ulgi inwestycyjnej o 13, 2 mld zł, a ulgi na dzieci – prawie 11 mld zł. Budżet odczułby również negatywnie zmiany w kosztach uzyskania przychodów, w podatku VAT i w systemie emerytalnym.

Jak ocenił minister, wprowadzenie rozwiązań zgłaszanych przez PiS już w 2014 r. doprowadziłoby do przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego dla długu publicznego (55 proc. relacji do PKB), a rok później limitu konstytucyjnego 60 proc. PKB. Poziom długu publicznego w 2040 r. w przypadku realizacji tych propozycji wyniósłby 206 proc. PKB.

Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 7 września 2012 r.

Data publikacji: 7 września 2012 r.