Nowe preferencje taryfowe w ramach systemu GSP - od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 roku, w ramach Systemu Powszechnych Preferencji Celnych/GSP, będą obowiązywały nowe stawki celne oraz zmienione kryteria korzystania z preferencji taryfowych dla poszczególnych państw.

W Dzienniku Urzędowym UE L z dnia 31 października opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008.

Rozporządzenie wprowadza nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowe kryteria korzystania z preferencji dla państw beneficjentów.

Nowy system ograniczy liczbę państw beneficjentów do 89. Zmniejszenie ilości państw korzystających z preferencji taryfowych ma na celu skuteczniejsze ukierunkowanie pomocy dla krajów rozwijających się, które przyjęły na siebie obowiązki wiążące się ze skutecznym wykonywaniem podstawowych konwencji w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów. Nowe preferencje będą wspierać dalszy rozwój gospodarczy tych państw, a tym samym wychodzić naprzeciw potrzebie zrównoważonego rozwoju.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się już od dnia 20 listopada 2012 roku, jednakże preferencje taryfowe będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2012 r.

Data publikacji: 12 listopada 2012 r.