Nowe przepisy w sprawie warunków technicznych dla kas fisklanych

Resort gospodarki przygotował projekt przepisów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Na paragonie fiskalnym na żądanie kupującego będzie musiał się znaleźć numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy.

Obecnie wymogi techniczne dla kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.). Resort gospodarki chcąc zabezpieczyć ewidencjonowanie danych przygotował niniejszy projekt.

W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Istotną zmianą w stosunku do rozporządzenia MF jest wydłużenie okresu ważności potwierdzenia z 3 do 4 lat.

Zgodnie z projektem paragon powinien zawierać wyraźne oznaczenie "paragon fiskalny". Na żądanie kupującego paragon będzie musiał zawierać NIP nabywcy.

Kasa rejestrująca będzie musiała posiadać zegar wskazujący datę i czas. Określono również wymagania dotyczące zabezpieczenia zegara kasy, tak aby uniemożliwić modyfikowanie danych zapisywanych w pamięci fiskalnej.

W myśl nowych przepisów obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego będzie musiała być zabezpieczona plombą zakładaną przez producenta kas. Ponadto kasa zawierała będzie unikatowy numer wprowadzany do jej pomięci podczas produkcji.

W projekcie określono także jakie dokumenty powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu, zakres badań kas oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z tych badań.

Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 kwietnia 2013 roku.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 3 października 2012 r.

Data publikacji: 3 października 2012 r.