Nowa wersja projektu założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie obciążeń administracyjnych w gospodarce został skierowany do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów. W stosunku do pierwotnej wersji projekt zawiera nowe regulacje zgłoszone przez ministerstwa na etapie konsultacji.

W czerwcu Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej, której zasadniczym celem jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dużą grupę zmian stanowią zmiany przepisów prawa podatkowego.

Dnia 28 września została opublikowana druga wersja projektu, zawierająca nowe propozycje zgłoszone podczas konsultacji.

Wśród nowych propozycji znalazły się takie jak:

- uregulowanie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego przy przekształcaniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową niezobowiązaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- zapewnienie podstaw prawnych dla priorytetowej obsługi upoważnionych przedsiębiorców posiadających status AEO,

- umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami - na wniosek Ministra Finansów,

- odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o formie prowadzonej ewidencji - na wniosek Ministra Finansów.

Bez zmian pozostała propozycja objęcia statusem małego podatnika większej grupy przedsiębiorców. W projektowanej regulacji proponuje się podwyższenie maksymalnej wartości sprzedaży (przychodów) uprawniającej do zaklasyfikowania jako "mały podatnik" z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro.

Pozostała również regulacja dotycząca skrócenia do 30 dni terminu na zwrot podatku przez organy skarbowe.

Rozszerzenie możliwości stosowania metody kasowej z jednoczesnym zniesieniem ograniczenia czasowego (90 dni) oraz obowiązku kwartalnego rozliczania się z podatku to kolejna z propozycji, która pozostała w powyższym projekcie. Warto wspomnieć, że to rozwiązanie nie spotkało się z akceptacją ze strony MF. Dziś Minister Gospodarki i Minister Finansów spotkają się z Premierem i omówią proponowane zmiany w rozliczeniu VAT.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 4 października 2012 r.

Data publikacji: 4 października 2012 r.