Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoCzy będzie stanowiła koszt uzyskania...
Krzysztof Kamiński
04.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoCzy w przypadku przekazania na potrzeby...
Marek Jurek
04.03.2015
Dochody z najmu nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności małżonków powinny zostać...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
04.03.2015
Spośród 264 wniosków złożonych w latach 2012-2014, aż 109 czyli ponad 41 proc. nie dotyczyło...
Katarzyna Bogucka
04.03.2015
Ministerstwo finansów pracuje nad interpretacją ogólną, która wyjaśni, czy ustawa deregulacyjna...
Jolanta Mazur
04.03.2015
Stosunki pomiędzy uczestnikami systemu i koordynującym wynikające z umowy cash poolingu nie powinny...
Michał Malinowski
04.03.2015
Zmiana zasad rozliczania podatku od aut służbowych okazuje się być korzystna, ale tylko dla...
PAP
04.03.2015
W środę Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikowania...
Jolanta Mazur
04.03.2015
Trzy artykuły ustawy o emeryturach służb mundurowych są niezgodne z konstytucją. Zróżnicowanie...
PAP
04.03.2015
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS postuluje objęcie opłatą reprograficzną smartfonów i tabletów....
Justyna Gryczka-Jezierska
03.03.2015
Wykupione przez pracodawcę ubezpieczenie nie jest przychodem dla pracownika będącego w zagranicznej...
Michał Malinowski
03.03.2015
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest samo przez się podstawą do skorzystania z...
Adam Bartosiewicz
03.03.2015
W następny weekend 13-15 marca 2015 roku w galeriach handlowych w całej Polsce pracownicy urzędów...
Katarzyna Bogucka
03.03.2015
Podwójne opodatkowanie dochodu i majątku w wymiarze międzynarodowym hamuje wymianę handlową,...
Jolanta Mazur
03.03.2015
Stopy procentowe w Polsce nawet po prognozowanej obniżce o 25 pkt bazowych będą należeć do...
PAP
03.03.2015
Udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do prywatnego użytku jest w praktyce stosunkowo...
Paweł Ziółkowski
03.03.2015
W pobliżu polsko-litewskiej granicy celnicy z Budziska przechwycili transport ponad 185 tysięcy...
Jolanta Mazur
03.03.2015
Komisja Egzaminacyjna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów przedstawiła informacje dla kandydatów na...
Michał Topulniak
03.03.2015
Nie ma konieczności wstecznego korygowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, na których...
Michał Malinowski
03.03.2015
W ewidencji przebiegu pojazdu, w rubryce dotyczącej opisu trasy (skąd-dokąd) powinien się znaleźć...
Michał Malinowski
03.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW jaki sposób należy przechowywać...
Małgorzata Skibińska
02.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka w trakcie roku poniosła koszty...
Tadeusz Waślicki
02.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka za 2015 r. wybrała uproszczoną...
Adam Bartosiewicz
02.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoOsoba fizyczna nieprowadząca...
Krzysztof Kamiński
02.03.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoOsoba fizyczna prowadząca działalność...
Tomasz Krywan
02.03.2015
Jeżeli kwoty płacone przez pracowników za udostępnianie im samochodów w celach prywatnych...
Radosław Kowalski
02.03.2015
Wprowadzenie podatku od nieruchomości uwzględniającego wartość nieruchomości wymaga posiadania...
Katarzyna Bogucka
02.03.2015
Trwają prace Sejmu nad rządowym projektem zmiany ustawy o grach hazardowych, dotyczącym prowadzenia...
Aleksandra Partyk
02.03.2015
Spółka przesyłając informację PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna to zrobić...
Karol Różycki
02.03.2015
Resort finansów zatwierdził dokument pt. System Obsługi i Wsparcia Podatnika. Celem wdrożenia...
Jolanta Mazur
02.03.2015