To pierwszy tekst jednolity tego rozporządzenia. Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem ministra finansów z 19 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 369);

2) rozporządzeniem ministra finansów z 15 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 944);

3) rozporządzeniem ministra finansów z 12 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 409).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Książka "VAT. Wybór orzecznictwa" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>