- Jest to bardzo dobrze napisana analiza nieopracowanej wcześniej tematyki dotyczącej prawa podatnika do rzetelnego procesu. Jest to jedno z praw podstawowych, bez którego nie można sobie wyobrazić racjonalnie funkcjonującego systemu prawa, oczywiście nie tylko podatkowego. Dobrze się stało, że problematyka ta została odniesiona do toczących się przed sądami sporów podatkowych, które mają swoją specyfikę, bardzo dobrze przedstawioną przez autora tej książki – napisał jej recenzent, prof. Leonard Etel.

Zobacz więcej na www.kancelaria.lex.pl >>