Eksperci skoncentrują się na trzech tematach, które wywołują najwięcej emocji w debacie publicznej.

1. Ordynacji podatkowej, która kształtuje relacje podatników z fiskusem i w konsekwencji wpływa na postawy obywateli wobec państwa. Omówione zostaną m.in. możliwości wykorzystania technologii informatycznych tak do komunikacji z organami podatkowymi, jak i prowadzenia kontroli.

Ordynacja podatkowa - oczekiwania przedsiębiorców

 • Kluczowe dylematy ordynacji podatkowej (przepisy obecne i praktyka stosowania, planowane zmiany przedstawione w projektach rządowym i prezydenckim, postulaty przedsiębiorców)
  Alicja Sarna - Wiceprzewodnicząca Grupy PP Rady Podatkowej, MDDP
  Patrycja Goździowska - członkini Rady Podatkowej, SSW
   
 • Nowelizacja ustawy akcyzowej jako przykład dobrej praktyki określenia praw i obowiązków podatnika (ocena zmienionych przepisów z uwzględnieniem wskazania wzmocnienia pozycji podatnika)
  Wojciech Krok - Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, Parulski i Wsp.
  Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, PWC
   
 • Dyskusja (panel komentatorów)
  Andrzej Nikończyk - Przewodniczący Rady Podatkowej, KNDP
  Rafał Iniewski - Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej, IDP
  Wojciech Krok - Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, Parulski i Wsp.
  Krzysztof Rutkowski - Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, PWC
  Alicja Sarna - Wiceprzewodnicząca Grupy PP Rady Podatkowej, MDDP
  Patrycja Goździowska - członkini Rady Podatkowej, SSW

2. Podatkach dochodowych z uwzględnieniem postulatu zbliżenia wysokości wyniku finansowego w prawie bilansowym do podstawy opodatkowania. Specjaliści ocenią, czy to rzeczywiście pomysł, który będzie służył przedsiębiorcom.

Podatki dochodowe - zbliżenie przepisów podatkowych i bilansowych

 • Zbliżenie definicji podstawy opodatkowania do wyniku finansowego brutto zdefiniowanego w prawie bilansowym (recepta na zmniejszenie ryzyk podatkowych oraz kosztów poboru podatku) 
  Sebastian Kuros - członek Rady Podatkowej, Kuros Doradcy
   
 • Zbliżenie definicji podstawy opodatkowania do wyniku finansowego brutto zdefiniowanego w prawie bilansowym (wskazanie ryzyk) - polemika
  Krzysztof Berliński - członek Prezydium Rady Podatkowej, PKN Orlen
   
 • Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej (za/przeciw)
  Joanna Jabłońska - członkini Rady Podatkowej, PKN Orlen
 •  
 • Dyskusja (panel komentatorów)
  Rafał Ciołek - Przewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej, KPMG
  Adam Soska -Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej, GE
  Sebastian Kuros - członek Rady Podatkowej, Kuros Doradcy
  Krzysztof Berliński - członek Prezydium Rady Podatkowej, PKN Orlen

3. Podatku od towarów i usług, podejmując tematykę największego obecnie wyzwania dla fiskusa, jakim jest walka z oszustwami w VAT i odpowiadając na pytanie, czy można eliminować patologie, chroniąc jednocześnie uczciwych przedsiębiorców.

Podatek od towarów i usług - walka z oszustwami

 • Wyłudzenia VAT – sposoby przeciwdziałania 
  Jerzy Martini - Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, Martini & Co
   
 • Wyłudzenia VAT – czy przedsiębiorcy powinni popierać działania represyjne?
  Tomasz Grunwald - Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, KPMG
 •  
 • Dyskusja (panel komentatorów)
  Andrzej Nikończyk - Przewodniczący Rady Podatkowej, KNDP
  Mariusz Orliński - członek Rady Podatkowej, Ślązak Zapiór i Wspólnicy 
  Jerzy Martini - Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, Martini & Co
  Tomasz Grunwald -  Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, KPMG

25 czerwca 2015 r. Warszawa, zespół rezydencji Belweder Klonowa, ul. Flory 2

Rejestracja online >>