Obniżenie podatku od wydobycia miedzi bez wątpienia wpłynie na rozwój branży, w tym na możliwość realizowania nowych inwestycji. Ale to za mało - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Zdaniem ekspertów konieczne jest połączenie kilku ulg i zachęt, które mogłyby obejmować:

- ulgę inwestycyjną - prawo do odliczenia od podatku od wydobycia niektórych kopalin 100% lub więcej przedprodukcyjnych nakładów inwestycyjnych (tzw. uplift),

- odroczenie poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin w okresie co najmniej 10 lat od rozpoczęcia nowej inwestycji lub obniżenie podatku w tym okresie,

- przyspieszenie amortyzacji składników majątku tworzących i wykorzystywanych w zakładach górniczych miedzi do 5 lat.

Polska jest światowym liderem w liczbie udokumentowanych zasobów miedzi i ma szansę wyprzedzić takich światowych potentatów jak Kanada, Rosja czy Chiny. Jednakże, aby wykorzystać tę szansę konieczne jest zapewnienie dostępu do atrakcyjnych rezerw zalegających na głębokościach przekraczających 1500 m. W tym celu niezbędne jest przede wszystkim poniesienie wysokich nakładów inwestycyjnych na najnowsze technologie i budowę nowych zakładów górniczych - oceniają eksperci.

Przedsiębiorcy apelują o wydłużenie okresu zwrotu z inwestycji. Istotne pogorszenie ekonomiki nowych projektów wynika z faktu, iż podatek miedziowy musi być płacony już od pierwszego wydobycia miedzi i srebra, a z uwagi na istotne nakłady kapitałowe, zwrot z inwestycji będzie osiągnięty dopiero później.

Zobacz też: Szczurek: nie ma konieczności zmian w podatku od kopalin >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego