Autorami publikacji wydanej przez Wolters Kluwer "Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz" są uznani specjaliści z zakresu prawa podatkowego, zarówno doradcy podatkowi, adwokaci, jak i pracownicy naukowi. Każdy z doradców podatkowych zajmował bądź zajmuje się działalnością w samorządzie zawodowym. Dzięki temu możliwe było wskazanie na istotne bieżące problemy dotyczące wykonywania tego zawodu.

Jak zauważa Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych w przedmowie do tej publikacji, doradca podatkowy, aby wykonywać swój zawód, musi posiadać szczególne, udokumentowane kompetencje zawodowe, ustawicznie poszerzać i aktualizować swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętności, ponieważ ponosi odpowiedzialność za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości, gwarantuje wysoką jakość pracy, właściwe postępowanie w relacjach z jednostkami i instytucjami powiązanymi z nim zawodowo, także w sytuacjach sporu i sprzeczności interesów, oraz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. To są atuty zawodu doradcy podatkowego.

Przewodnicząca KRDP podkreśla także, że wielokrotne zmiany w przepisach ustawy o doradztwie podatkowym wywołują liczne wątpliwości, zatem z satysfakcją należy odnotować trud autorów komentarza, którzy wykorzystując swój dorobek naukowy oraz doświadczenie zawodowe, podjęli się po raz kolejny omówienia obowiązującego stanu prawnego.

Książka  "Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>