Czwarta dyrektywa zapobiegająca praniu pieniędzy (AMLD) po raz pierwszy zobowiąże państwa UE do posiadania centralnych rejestrów, zawierających informacje dotyczące ostatecznych beneficjentów wszelkich podmiotów prawnych, takich jak firmy, fundusze powiernicze lub holdingi. Centralne rejestry nie zostały zaproponowane przez Komisję Europejską, ale znalazły się w ostatecznej wersji przepisów dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez Parlament.

Zgodnie z nowymi przepisami, banki oraz instytucje finansowe, prawnicy, audytorzy, księgowi, doradcy podatkowi, czy pośrednicy w handlu nieruchomościami, mieliby obowiązek zwracać uwagę na podejrzane transakcje klientów.

"Uzasadniony interes" umożliwia dostęp do centralnych rejestrów

Informacje o rzeczywistych beneficjentach przechowywane w centralnym rejestrze będą zawsze udostępniane właściwym organom i jednostkom analityki finansowej, podmiotom, takim jak banki, zobowiązanym do stosowania zasad "należytej staranności" wobec klientów oraz wszelkim osobom lub organizacjom, w tym jednak wypadku wymagana będzie rejestracja online oraz opłata administracyjna.

W celu otrzymania dostępu do centralnego rejestru osoba lub organizacja (dziennikarz śledczy lub NGO) będzie musiała wykazać posiadanie "uzasadnionych interesów", takich jak podejrzenie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub korupcji, czy unikania opodatkowania.

Dostęp do informacji o rzeczywistych beneficjentach obejmować będzie: imię i nazwisko, miesiąc i rok urodzenia, obywatelstwo oraz państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego, jak również informacje o charakterze i skali posiadanego udziału. Odmówienie dostępu do danych będzie możliwe tylko w indywidualnych przypadkach i w wyjątkowych okolicznościach.

Centralne rejestry dotyczące funduszy powierniczych będą dostępne jedynie dla właściwych organów oraz podmiotów związanych stosowaniem zasad "należytej staranności" wobec klientów.

Śledzenie przepływów finansowych

Posłowie przyjęli także rozporządzenie dotyczące transferu środków, które ma na celu poprawienie możliwości śledzenia płatników, odbiorców oraz przepływających pomiędzy nimi funduszy.

Kolejne kroki

Państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie się do wymagań dyrektywy zapobiegającej praniu pieniędzy, rozporządzenie dotyczące przepływu funduszy zacznie obowiązywać 20 dni po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego